Makroekonomik Haberler

01.04.2011
  • Dış ticaret açığı 7,2 milyar dolarlık piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde, 7,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 12-aylık toplam dış ticaret açığı tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşarak 78,9 milyar dolar olurken, enerji dışı bileşenler hala açığın artmasında öncü rol oynuyor. Mevsimsellikten arındırılmış verilere baktığımızda, ihracat ve ithalat artmaya devam ederken, açığın artışının stabilize olduğunu görüyoruz. Ara mal ithalatında petrol fiyatlarının artmasıyla beraber önemli bir artış gözleniyor, öte yandan yatırım talebinin azalmasına paralel, yatırım malları ithalatında yavaşlama söz konusu. En çok ticaret yapılan ülkelere baktığımızda ithalat tarafında Almanya'nın Çin'i geçtiğini ve Çin'den yapılan ithalatta geçtiğimiz aylara oranla bir yavaşlama olduğunu görüyoruz. Toplam ihracat-ithalat oranı 2001 yılından bu yana ilk defa %60 seviyesinin altına inerek dış ticaret dengesindeki bozulmayı ortaya çıkarıyor. Açıklanan verilerden yola çıkarak, Şubat ayı için 6,6 milyar dolarlık bir cari açık öngörüyoruz.
  • Hazine Nisan ayı için %80,2lik bir iç borç çevirme oranı öngörüyor. 3-aylık borçlanma stratejisine göre, 6,9 milyar TL lik itfanın 5,5 milyar TL lik miktarını üç farklı ihale ile piyasadan borçlanarak karşılamayı planlıyor. Buna bağlı olarak Hazine, 3-yıllık sabit kuponlu (29 Ocak 14), 10-yıllık TÜFE'ye endeksli (6 Ocak 21) ve yeni gösterge kıymet olacak 679-günlük iskontolu devlet tahvilini (20 Şubat 13) ihraç edecek. Nisan ayındaki toplam itfaların ve borçlanmanın Mart ayının üzerinde gerçekleşeceğini görüyor, fakat hala ikincil piyasa getiri oranları üzerinde etkili olmayacağını bekliyoruz. Buna rağmen, Hazine'nin Nisan-Haziran ayları arasında piyasaya bırakmayı planladığı likidite fazlasının 6,7 milyar TL ye ulaşacağını hesaplıyor, buna paralel olarak da önümüzdeki aylar için sırasıyla %66,7 ve %65,1 borç çevirme oranı hedefi konduğunu görüyoruz. Bu strateji mevcut dönemde Merkez Bankası'nın piyasadaki likiditeyi azaltmaya ilişkin aldığı önlemlerinin etkisini bir miktar azaltabilir.

 

Yukarı