Ödünç Verilirse

Brüt Getiri
Takasbank Komisyonu
Net Getiri

Ödünç Alınırsa