Ödünç Verilirse

Brüt Getiri
Takasbank Komisyonu
Net Getiri

Ödünç Alınırsa

Brüt Maliyet
Takasbank Komisyonu
Net Maliyet
Yukarı