Tüm önerilerinizi ve bilgi taleplerinizi aşağıdaki formu doldurarak bize iletebilirsiniz.

Bize Yazın

Yatırım Finansman Menkul Değerler tarafından tanıtım ve pazarlama amacıyla tarafıma aşağıdaki belirtilen kanallardan ticari elektronik ileti gönderilmesine izin veriyorum.

Uyuşmazlıkların Çözümü Hakkında Bilgilendirme

Başvurunuza ilişkin Kurumumuzca verilen cevap ve bilgilendirmeler sonucu, halen uyuşmazlığınızın kısmen ve/veya tamamen giderilemediğini düşünüyorsanız; cevabımızın tarafınıza tebliğ edildiği tarihi izleyen altmış (60) gün içinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti’ne başvurabilirsiniz. Konuya ilişkin detaylı bilgi ve başvuru formu Birliğin www.tspb.org.tr adresli internet sitesinde yer almaktadır.

Yetkili Denetim Mercii

SPK - Sermaye Piyasası Kurulu
Telefon : (312) 292 90 90
Faks : (312) 292 90 00
Adres : Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya / ANKARA
Web: www.spk.gov.tr

Yukarı