Çağrı Yoluyla Payların Toplanması

Diğer Ürün ve Hizmetlerimiz

Yatırım Finansman olarak, halka açık şirketlerin çağrı yoluyla hisse senedi toplanmasında ya da bu yükümlülükten muafiyet halleri ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Gerekli başvuruların yapılmasında ve özellikle çağrı fiyatı, çağrı süreleri ve çağrıda kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm süreçler detaylı olarak takip edilmekte ve işlemlerin her aşamasında şirketlere danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı Aracılığı

Yasal mevzuat kapsamında tüm halka açık şirketlere, hakim ortağın payının %97’ye ulaşması ile BİST kotasyonundan çıkması için satma hakkı ve ortaklıktan çıkarma işlemlerine aracılık ediyoruz. (SPK’nın (II-27.2) nolu tebliği uyarınca işlemler yapılmaktadır.)

Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı

Halka açık şirketlerin SPK’nın (II-23.1) tebliği uyarınca önemli nitelikte bir işlem gerçekleştirmesi durumunda ortakların kullanabileceği ayrılma hakkı işlemlerine aracılık etmekteyiz.

Piyasa Öncesi İşlem Platformu

Ortak sayısı bakımından halka açık ancak Borsa İstanbul’da işlem görmeyen şirketlerin kotasyon işlemlerini ve Sermaye Piyasası Kurulu başvurularını yapmaktayız. Böylece şirket ortaklarının şeffaf bir piyasada paylarını likit haline getirmekte ve şirketlerim kurumsal kimlik kazanmalarında aracılık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Yukarı