Piyasa Yorumları

Temettü Nedir?

Temettü kelimesi, sözlük anlamı olarak kazanç anlamına gelmektedir. Sermaye piyasalarında temettü kelimesinin kullanımı ise borsada işlem gören şirketlerde mevcut ortakların elde edilen kardan pay alma hakkıdır. Borsa yatırımcısı için temettü; hissedarı olduğu şirketin yıllık net dönem karı üzerinden pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilen tutardır. Kar payı nakit veya bedelsiz pay olarak dağıtılabilir. Bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verdiğinde kar payını pay senedi olarak dağıtır. Nakit olarak dağıtılması halinde ödeme peşin veya taksitler halinde yapılabilir. Şirket ortakları dışında intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına kadar pay dağıtılabilir, ancak önce pay sahiplerinin temettü yerini alması şarttır. Ayrıca Şirket ortaklarına, intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına dağıtılan temettü; pay sahiplerine dağıtılan kar payının dörtte birini aşamaz.

Temettü Nasıl Hesaplanır?

Temettü hesaplaması için önce şirketlerin KAP duyurusu takip edilir. Temettü tutarı toplam olarak duyurulabileceği gibi pay senetlerinin borsa işlemlerinde dikkate alınan nominal değeri olan 1 TL üzerinden de açıklanabilir. Örneğin sermayesi 100 milyon lira olan ve toplamda 20 milyon lira temettü ödemeye karar veren bir şirket, 1 TL nominal değerli her pay senedine 20 kuruş temettü ödemesi yaparsa, elinde bu şirkete ait 100 adet pay senedi olan yatırımcı bu durumda 20 TL temettü almaya hak kazanır. Vergi düzenlemelerindeki istisnalar hariç bireysel yatırımcılar için yüzde 15'lik stopaj kesildikten sonra temettü geliri elde edilmiş olur.

Temettü Alma Şartları Nelerdir?

Temettü ödemesi alabilmek/temettü hakkı kazanmak için şirket genel kurulunda belirlenen temettü dağıtım tarihinde ilgili hisse senetlerine sahip olmanız yani şirkete ortak olmanız ve kar payı alma hakkı kazanmanız gerekir. Temettü dağıtım tarihleri, tutarı ve şekli önceden Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilir ve kamuoyuna duyurulur.

YF Yüzyüze ile Anında Hesap Aç 2024 Strateji Raporumuzu incelemek için tıklayınız.

Temettü Takvimi 2024 (Temettü Tarihleri)

Temettü takvimi, borsada işlem gören farklı şirketlerin temettü açıklamaları ile temettü dağıtım tarihlerini ve ödeme miktarlarını/oranlarını içerir, böylece yatırımcılar hangi hisselere ne zaman yatırım yapacaklarını önceden planlayabilirler. Temettü takvimini kullanarak, yatırımcılar düzenli gelir elde etme stratejilerini oluşturabilir ve portföylerini güçlendirebilirler.

Yatırım Finansman olarak takibimizde olan farklı sektörlerden hisseler için özel olarak hazırladığımız Temettü Takvimi 2024 dokümanına buradan erişebilirsiniz.

Yatırım Finansman Olarak 2024 Temettü Beklentilerimiz

Temettü hisseleri, yatırımcılara düzenli temettü ödemeleri yapma ve aynı zamanda hisse fiyatlarının değer kazanmasıyla uzun vadeli kazanç elde etme fırsatı sunar. Bu hisseler genellikle istikrarlı gelir sağlayan ve güçlü bilançoya sahip şirketlerden seçilir. Temettü hisseleri seçerken, şirketin temettü ödeme geçmişi, gelir durumu ve gelecekteki büyüme potansiyeli gibi faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir.

Yatırım Finansman olarak takibimizde olan farklı sektörlerden hisseler için özel olarak hazırladığımız son 4 yılda Hisse Başı Ödenen Temettü, Ortalama Temettü Verim Oranları ve Temettü Dağıtma oranları raporumuza buradan ulaşabilirsiniz.

Fintables Mobile Kampanyası
Yukarı