Temerrüt piyasası işlemlerinizi takip ederek, temerrüt işlemine konu pay sahiplerinin hızla bilgilendirilmesini sağlıyor ve yatırımcılarımızın ana pay senedi ile temerrüt pay senedi arasındaki olası arbitraj imkânından faydalanmasını sağlıyoruz.

Pay Piyasası

İlgili payın takas yükümlülüğü yerine getirilmediği takdirde, takas süresinin (T+2) bitimini takip eden ilk iş günü, işleme konu olan payda temerrüde düşen üyenin pozisyon ve miktarına göre Borsa İstanbul Pay Piyasası Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda ayrı hisse koduyla (TE), alım ya da satımının yapılmasıdır.

Temerrüt işlemlerinin takası aynı gün gerçekleştirilir.

Yukarı