Halka açık şirketlerin ana ortaklarının ellerinde bulunan paylar ile rüçhan haklarının kısıtlanarak ihraç edilecek payların, kurumsal yatırımcılara blok satışında aracılık hizmeti vermekteyiz.

Blok Satışlar

Bu işlemlerle bir taraftan şirketlerin halka açıklık oranları artırılıp, payları derinlik kazanırken, diğer taraftan yurt içinde ve yurt dışında yapılan şirket tanıtım toplantıları ile şirketin yatırımcılar nezdinde bilinirliğini arttırmakta ve yatırımcı ilişkileri faaliyetlerine fayda sağlamaktayız.

Yukarı