Firmanızın değerini objektif olarak öğrenmek ister misiniz?

Değerleme Raporları ve Danışmanlığı

Şirketlerin;  satış aşamasında, yeni satın almalarda, şirket birleşmeleri sırasında, satma hakkı veya ayrılma hakkı aşamasında, gönüllü veya zorunlu çağrı işlemlerine baz teşkil edecek  şirket değerinin belirlenmesi konusunda,  uluslararası kabul görmüş değerleme yöntemlerini kullanarak pay başına değer hesaplıyor ve şirket değerleme raporu hazırlıyoruz. 

Yukarı