Yatırım Finansman, şirketlere özkaynak ya da yabancı kaynak finansmanı konusunda geniş bir yelpazede çözümler sunmakta, ayrıca şirket ortaklarına yerli ve yabancı yatırımcıların birikimlerine ulaşım olanağı sağlamaktadır.

Halka Arzlar

Birincil ve ikincil halka arzlar (IPO ve SPO), özel sektör tahvil ve finansman bonosu ihracı, şirket değerleme raporları, sermaye artırımı ve temettü ödemesine aracılık, çağrı yoluyla hisse senedi toplanması, gibi en geniş kapsamda yatırım bankacılığı hizmeti veren Yatırım Finansman, 1976'dan bu yana çok sayıda şirketin sermaye piyasalarından kaynak sağlamasına aracılık yapmıştır.

Yukarı