Birikimlerinize Sunulan Uzmanlık...

Yatırım Fonları

Yatırım seçeneklerinin giderek çeşitlendiği günümüz dünyasında, konusunda uzman portföy yöneticilerinin yönettiği yatırım fonları, beklenti ve risk tercihinize göre birikimlerinizi değerlendirme imkanı sunmaktadır. Tasarruflarınızı, Yatırım Finansman'daki hesabınız aracılığıyla, İş Portföy'ün kurucusu olup yönettiği geniş yatırım fonu seçeneklerinde değerlendirebilirsiniz.

İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fonlar dışında Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) bünyesinde bulunan fonların katılma paylarının alım/satım işlemlerini de Yatırım Finansman’daki hesaplarınız üzerinden yapabilirsiniz. TEFAS, Türkiye genelinde yatırım fonlarına tek bir yatırım hesabı ile ulaşılabilmesine imkan veren elektronik bir platformdur.

Ağırlıklı ortalama vadesi 25 - 90 gün arasında olacak şekilde likiditesi yüksek kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapan İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu bilgi formu için tıklayınız.

TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu) yatırım fonu katılma belgelerinin platformda yer alan dağıtım kuruluşları tarafından satılmasına ve geri alınmasına imkan veren bir platformdur. Takas ve saklama işlemleri MKK ve Takasbank sistemleri ile bütünleşik ve otomasyona tabii bir sistem vasıtası ile gerçekleştirilmektedir.

TEFAS’ta sadece menkul kıymet yatırım fonları işlem görmektedir. Aracı Kurumlar, Banklar ve Portföy Yönetim Şirketleri bu platforma üye olmak, platformda işlem gören tüm yatırım fonlarını da müşterilerine sunmak zorundadırlar. TEFAS’ta işlem gören Yatırım Fonları için tıklayınız.

Fon porföyü ağırlıklı ortalama vadesi en çok 45 gün olacak şekilde portföyünün tamamı ile vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan İş Portföy Para Piyasası Fonu için tıklayınız.

Yukarı