Yıldız Pazar ve Ana Pazar Halka Arzları

Halka Arzlar

Yatırım Finansman olarak, 1976 yılından bu yana güçlü sermaye yapımız ve deneyimli kadromuz ile halka açılmak isteyen şirketleri başarılı bir halka arza götürecek ön hazırlıkların yapılmasında, organizasyonel ve finansal yapılanma konusunda yol göstermekteyiz. Halka arzlarda sahip olduğumuz bilgi birikimi ve deneyimimizle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BIST), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyeliği ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) başvuru süreçlerinin başarılı olarak yürütülmesini sağlıyoruz.

Ön hazırlık aşamasının ardından, şirket incelemesi, şirketin değerleme raporunun hazırlanması ve halka arz fiyatının tespit edilmesi, yurt içi ve yurt dışı satış ve pazarlama çalışmalarının yapılması, halka arz yönteminin belirlenmesi ve satışın tamamlanması aşamalarında sürecin yönetilmesinde tüm aracılık hizmetlerimizi sunmaktayız.

Gelişen İşletmeler Pazarı Halka Arzları

Gelişen İşletmeler Pazarı (GİP); gelişme ve büyüme potansiyeline sahip, Borsa İstanbul Yıldız Pazar ve Ana Pazarın ölçeğinin altında kalan daha çok küçük ve orta boy işlemelerimizin paylarını ihraç ederek, sermaye piyasalarından fon sağlamak ve bu payların işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacıyla BIST Pay Piyasası’nda yer almaktadır.

Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin sermaye piyasası mevzuatı ve BIST mevzuatı hakkında bilgilendirilmesi ve şirket paylarının GİP'te işlem gördüğü süre boyunca mevzuata uyum zorluğu yaşamaması için GİP'te piyasa danışmanlığı mekanizması oluşturulmuştur. Şirketler, GİP'e piyasa danışmanı aracılığıyla başvuruda bulunabilmektedirler.

Yatırım Finansman olarak, GİP halka arzlarında ve halka arz sonrası yürütülecek piyasa yapıcılığı konularında GİP şirketlerine kurumsal kimlik kazandırılması ve fon sağlanmasında danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Yukarı