KAYDİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRAÇ HİZMETLERİ
Kaydileştirme Ücreti Minimum 50 TL olmak üzere SPK kayda alma ücretinin 2 katı
SAKLAMA HİZMETLERİ
Hisse Saklama (Piyasa Değeri) (MKK Saklama Masrafı yıllık onbinde 0.65)+(Kurum Komisyonu yıllık onbinde 0.85)
İşlem Göremeyen Hisse Saklama  (MKK Saklama Masrafı yıllık onbinde 0.75)+(Kurum Komisyonu yıllık onbinde 0.75)
BYF ve Varantlar (Piyasa Değeri) (MKKSaklama Masrafı yıllık onbinde 0.65)+(Kurum Komisyonu yıllık onbinde 0.35)
A Tipi Yatırım Fonu (pay adedi x pay fiyatı) (MKK Saklama Masrafı yıllık onbinde 0.5)+(Kurum Komisyonu yıllık onbinde 0.5)
SGMK Anapara (nominal) (MKK Saklama Masrafı yıllık onbinde 0.5)+(Kurum Komisyonu yıllık onbinde 0.5)
SGMK Kupon (nominal) (MKK Saklama Masrafı yıllık onbinde 0.05)+((Kurum Komisyonu yıllık onbinde 0.95)
BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINA KATILIM , TEMETTÜ ÖDEMELERİ
Sermaye Artırımı  Bedelli/Bedelsiz (işlem göremeyen) (MKK Masrafı Sermaye arttırımından alınan payların nominal değeri üzerinden onbinde 1) +(Kurum Komisyonu onbinde 1.5)
Temettü (işlem görmeyen) (MKK Ödenen tutarın onbinde 0.5)+(Kurum Komisyonu onbinde 2)
Sermaye Azaltımı Açık Paylar (MKK Sermaye azaltım işlemlerinde azaltılan kısmın piyasa değeri onbinde  2.5)+(Kurum Komisyonu onbinde 2.5)
TAKASBANK/MKK ÜCRETLERİ
Şartlı Virman (Takasbank Masrafı 1.25 TL)+(Kurum Komisyonu 1.25 TL)
Kurum Dışı Hisse Virman (İşlem Sayısı) (MKK/Takasbank Masrafı 1.25 TL)+(Kurum Komisyonu 1.25 TL)
DİĞER 
Yıllık İşlem Masrafı (BSMV DAHİL) (Kurum Komisyonu 75 TL)
Ekstre Posta/Kargo Gönderim Ücreti 5,80 TL
KOMİSYON ORANLARI*
Kredi Faiz  Oranı TLREF+20
Pay Senedi Komisyon Oranları Binde  2 - Online Binde 1
Ödünç İşlem Komisyon Oranları Komisyon Oranları için tıklayınız.
BIST Tahvil Bono Piyasası Doğrudan Alım Satım Oranları Binde 1
Viop Vadeli İşlem Sözleşmesi Komisyon Oranları Binde 1
Viop Pay ve Endeks Opsiyon Sözleşmesi Komisyon Oranları Binde 1
Viop Döviz Opsiyon Sözleşmesi Onbinde 5
Portföy Yönetimi Binde 6
Yatırım Danışmanlığı (Özel rapor taleplerinde ücret alınmaktadır.) Rapor başına 250 TL.
Yurtdışı İşlemler Komisyon Oranları için tıklayınız.
Pay Senedi – Veri Yayın Kuruluşları otomatik alım/satım modülü komisyon oranları Pay Senedi komisyon oranı + Onbinde 1
VİOP – Veri Yayın Kuruluşları otomatik alım/satım modülü komisyon oranları Viop komisyon oranı + Yüzbinde 8
Repo Komisyonu Kurum tarafından açıklanacak olan en düşük repo oranı aynı gün Bist Repo Ters Repo Pazarında oluşan minimum orandan 200bps’ten daha az olamaz.

Masraflar tahsil edilirken +Bsmv uygulanır.
*Detaylı bilgi için Şubelerimiz veya Pazarlama Müdürlüğü'müze başvurabilirsiniz.

Yukarı