Yatırım Finansman ailesi olarak gücümüzü çalışanlarımızdan alıyoruz ve bu anlayışla insan kaynağına değer katan, geliştiren, destekleyen sistemler kurmayı; sektörde en çok tercih edilen kurumlardan biri olmayı hedefliyoruz!

İnsan Kaynakları

Vizyon ve stratejilerimizin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak; güvenilir, etik değerlere bağlı, değişime açık, müşteri odaklı, girişimci, yenilikçi, esnek ve yüksek hedefler belirleyerek bunlara ulaşmak için tutkuyla çalışan; iş birliğine açık profile sahip insan kaynağı yaratmayı hedefliyoruz.

Bu değerlere sahip kişileri yetkinlikleri doğrultusunda doğru işe yerleştirip, çalışmaktan mutluluk duyacakları bir iş ortamında gelişimlerine ve kurumun sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak insan kaynakları politikasının temelini oluşturur.

İşe Alım Süreci

İşe alım politikamız; kurum strateji ve hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan pozisyonlarda şirketimizi kurum içerisinde ve dışarıda en iyi şekilde temsil edecek doğru kişileri yetkinlikleri doğrultusunda doğru işe yerleştirmektir.

İşe alım süresinde yapılan görüşmeler sırasında adayların kurum kültürüne uygunluğunun, sahip olduğu niteliklerin pozisyonun nitelikleri ile eşleşmesi, bilgi, beceri ve yetkinlikleri değerlendirilmesi hedeflenir. Bu doğrultuda doğru kişiyi doğru işe yerleştirmek amacıyla işe alım süreçleri ilk aşamada insan kaynakları, ardından aranan pozisyonun bağlı olduğu bölüm yöneticilerinin iş birliği çerçevesinde ilerler. Adayın başvurduğu pozisyona bağlı olarak, yabancı dil bilgisi ayrıca değerlendirilir.

Üniversite Öğrencileri için Staj İmkanı

Şirketimizdeki stajyer alımlarında; sektöre yönelik eğitim veren, zorunlu staj mecburiyeti olan ve iş birliği anlaşmamızın bulunduğu üniversite 3. veya 4. sınıf öğrencileri önceliklendirilmektedir. Stajyer alım sürecimiz her yıl Nisan ayında başlar. Adayların internet sitemizdeki başvuru formları İnsan Kaynakları tarafından değerlendirilir.

Eğitim ve Gelişim

Yatırım Finansman olarak eğitim ve gelişim faaliyetlerini organize ederken insan kaynağını en önemli sermayemiz olarak görür ve "en değerli yatırım insana yatırım" bilincini temel alırız. Çalışanlarımızın kariyer planlaması ve sahip olması gereken nitelikleri de göz önünde bulundurarak YF Akademi online eğitim platformumuz ile kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedeflemekteyiz.

Profesyonellerimizin bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak amacıyla şirket içi eğitim ve gelişim faaliyetleri düzenlemek ve şirket dışı eğitim ve seminerlere çalışanlarımızın katılımlarını sağlamak eğitim politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Siz de "insana yatırım"ı en değerli yatırım olarak gören Yatırım Finansman ailesinin bir parçası olmak istiyorsanız iş başvuru/staj başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Siz de "insana yatırım"ı en değerli yatırım olarak gören Yatırım Finansman ailesinin bir parçası olmak istiyorsanız iş başvuru/staj başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Yukarı