Makroekonomik Gelişmeler

16.04.2013

TUİK verilerine göre yılın ilk ayında işsizlik yıllık %10,6 ile 0,4 puan artış kaydederek ekonomik toparlanma sonrası en yüksek artış hızını kaydetti. Toplam iş gücünde artış geçen yılın aynı ayına göre 1,2 milyon artarak yatay bir seyir izledi. Ocak ayında istihdam edilenlerin sayısı yıllık bazda 1 milyonluk artışla son 4 ayın en düşük artış hızına indi. İşsiz sayısı 2,9 milyonla Şubat 2012'den beri en yüksek seviyeye gelirken, tarım dışı istihdam %12,9 ile manşet değerin üstünde bir hız kaydetti. Son olarak 15-24 yaş arası işsizlik yıllık 2,3 puan artışla ekonominin küçüldüğü 2009 yılından beri en yüksek artış hızını kaydetti.

Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan bütçe verilerine göre Mart ayında bütçe 5,4 milyar dolar açık verdi. Bu düzey bir önceki yılın Mart ayına göre %2,8 daha düşük bir düzeye işaret etti. Bütçe ödemeleri 30,2 milyar TL ile yıllık %10,3 artış kaydederken, alt kalemlerden faiz ödemeleri Mart'ta yıllık %48,5, faiz dışı ödemeler ise %5 arttı. Bütçe gelirleri 24,8 milyarla yıl bazında %13,5 artarken, vergi gelirleri %16,5 artış vergi dışı gelirler ise %2,6 gerileme kaydetti. Bu veriler ışığında yılsonu hedeflerin gerçekleşebilmesi için önümüzdeki 9 aylık dönemde faiz dışı ödemelerin yıllık artış hızı %10,4'ü aşmaması gerektiğini ancak bunun düşük bir olasılık olduğunu düşünüyoruz.

Yukarı