Makroekonomik Gelişmeler

18.03.2013

Merkez Bankası Mart ayı beklenti anketine göre yılsonu enflasyon tahmini bir önceki aya göre 0,3 puanlık sınırlı bir gerilemeyle %6,58 düzeyine indi.12 aylık beklentide ise Ekim ayından beri ilk defa artarak %6,18'e yükseldi. Anket sonuçlarına göre katılımcılar yakın dönemde politika faizinde bir değişiklik beklemezken 6 ile 12 aylık beklentilerde sınırlı da olsa bir indirim beklentisi olduğu görüldü.%4,2 olarak belirtilen büyüme beklentisi ise iki yönlü risk algısını kuvvetlendiren bir sonuç olarak gerçekleşti. Ocak ayı dış ticaret verileri dış ticaret dengesinin bozulduğuna işaret etse de katılımcılar cari açık beklentilerini yapılan turizm gelirleri revizyonuyla 59,5 milyar dolara indirdi.

Aralık ayında işsizlik yıllık 0,3 puanlık artışla %10,1 seviyesine geldi.%9,6 olarak gerçekleşen mevsimsellikten arındırılmış değer 6. ayda da artış kaydederek öncü gösterge 4Ç12'de ekonominin toparlandığına dair verdiği sinyallerle örtüşmemektedir. Toplam işgücü yıllık bazda 1.3 milyon artışla 1Ç12'den beri kaydedilen en hızlı artışı gösterirken istihdam seviyesi 1,1 milyonla yatay bir büyüme seyri sergiledi. Son olarak tarım sektörünün bu ayki istihdamdaki artan katkısı sonucunda tarım dışı işsizlik %12,4 ile manşet değerin üstünde bir artış kaydetti.

Yukarı