Makroekonomik Gelişmeler

07.01.2013

Merkez Bankası yılın ilk fiyat gelişmeleri raporunda tütün mamulleri için yapılan ÖTV artışlarının TÜFE'ye 0,8 puanlık katkı yapacağını öngördü. %6,16 olarak açıklanan 2012 yılsonu enflasyonunda en büyük katkının 2 puanla enerji kalemi ve 1,9 puanla hizmet kaleminden geldiği belirtildi. Kurum, gıda enflasyonunu Kasım da kaydedilen yıllık gerilemenin temel nedeni olarak belirtmekle birlikte işlenmemiş ve işlenmiş gıda için temkinli bir bekleyiş mesajı vermektedir. Raporda temel mallar için ise dayanıklı tüketim mallarındaki yıllık %0,17 artış vurgulanırken düşük kurun olumlu katkıları yer almadı. Bu yıl öngörülen yüksek kur politikası ve işlenmemiş gıda enflasyonundaki düşüşün sağlayacağı düşük baz etkisini dikkate alarak, MB'nin %5 olan yılsonu enflasyon hedefi karşısında tahminimizi %7,2 olarak belirliyoruz.

Yukarı