Makroekonomik Gelişmeler

19.12.2012

Aylık olağan toplantısını gerçekleştiren Para Politikası Kurulu (PPK) beklentiler paralelinde politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitti. Böylece 2011 Ağustos'tan bu yana sabit olan bu oran, %5,5 ile yeni bir tarihi düşük düzeye gerilemiş oldu. Ancak bugünkü Kurul kararının piyasa beklentisini kısmen karşıladığını ve 25-50 baz puanlık indirim beklenen ve politika koridorunun alt sınırını teşkil eden Merkez Bankası'nın (MB) gecelik borç alma oranında herhangi bir değişikliğe gidilmediğini belirtelim. Bundan önceki 3 ay boyunca düzenli olarak indirime gidilen gecelik borç verme faizi oranını belirlediği koridor üst sınırının da beklentilerle paralel şekilde %9 düzeyinde muhafaza edilmesi ile koridorun genişliği 400 baz puan olarak korunuyor. Bugünkü toplantıdan çıkan esas önemli sürpriz ise 1 yıldan kısa vadeli döviz mevduatları için ZK oranlarının yarım puan artırılması ve yabancı para yükümlülükler için efektif ZK oranının %10,6'ya yükletilmesi. Ek olarak Rezerv Opsiyon Katsayısı (ROK) cephesinde altın için tanınan imkânın tüm dilimlerinde gidilen 0,1 puanlık artış ağırlıklı ortalama katsayıyı 1,55'e kadar yükseltiyor.
Sonuç olarak bugünkü PPK kararlarının piyasayı kısmen hayal kırıklığına uğratmış olabileceğini görüyoruz. Hayal kırklığının nedeninin koridor alt sınırının %5 olarak muhafaza edilmesi olacağını düşünmüyoruz. Daha öngörülebilir politika uygulamaları ve borç alma faizinde indirim için verilen mesajları bir arada değerlendirdiğimizde, ikinci mesajın gerçekleşmesi için bir ay daha beklemenin piyasa açısından kabul edilebilir olduğu fikrindeyiz. Diğer taraftan ise makro ihtiyati tedbirler ile ilgili oldukça kuvvetli verilen mesajlar ve döviz cephesinde ZK ile aksiyona geçilmiş olmasının fiyatlanmış gelişmeler olduğunu düşünmüyoruz. Önümüzdeki dönemde piyasanın odağının para politikası otoritesinin makro ihtiyati tedbirlerin izleyeceği rota ile ilgili vereceği mesajlar üzerinde olması beklenebilir. Bu yeni çerçevede son dönemlerde arzu edilen reel kur düzeyi ile ilgili verilen mesajların kendine nasıl bir yer bulacağının da takip edilmesi gerektiği inancındayız.

Yukarı