Makroekonomik Gelişmeler

13.07.2012

• OECD'nin Temmuz ayında yayınladığı Türkiye Raporu'nda Mayıs ayında yayınlanan raporuna kıyasla büyüme ve enflasyon tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapmadığını gözlüyoruz. 2012 yılı için büyüme %3,3 seviyesinde sabit kalırken, enflasyonun %9,2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Detaylara baktığımızda, etkili makroekonomik politikalar ve yapısal reformların küresel kriz sonrası Türkiye ekonomisinin güçlü bir şekilde canlanmasına yardımcı olduğu belirtiliyor. 2011 ortalarında başlayan ekonomik yavaşlama, iç ve dış dengesizlikleri azaltmaya yardımcı olsa da, artan uluslararası enerji fiyatlarıyla dengelenme sürecin ağır işlediği belirtiliyor. Raporda, cari işlemler açığının daha güvenilir seviyelere ve enflasyonun %5 hedefine dönmesinin sağlanabilmesi için makroekonomik ve yapısal politika mekanizmaları kullanılması ve bu yönde adımlar atılmaya başlanması gerektiğinin altı çiziliyor. Mali politika genel hatlarıyla başarılı sayılıyor fakat daha sıkı bir duruş ile para politikasının desteklenmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu bağlamda raporda, kamu için harcama limiti ve şeffaflığın arttırılması gibi önlemlerden söz ediliyor. İstihdam tarafında istihdam ve işgücüne katılım oranlarından övgüyle bahsedilirken, işe alımları teşvik etmek için daha esnek sözleşmeler ve asgari ücret ayarlaması tavsiye ediliyor. Dış dengeler tarafına bakıldığında rapor, Enerji, telekomünikasyon ve tarım gibi sektörlerde rekabetin yükselmesini, hem ekonominin rekabet gücünün yükselmesi hem de dış açığın azalması için gerekli görülüyor. Bu bağlamda elektrik ve doğalgaz sektörlerinde uzun vadeli bir serbestleştirme de uygulanması gerektiğinin altı çiziliyor.

Yukarı