Makroekonomik Gelişmeler

02.03.2012

CNBC-e tüketici güven endeksi Şubat ayında %8,5 artış kaydetti. Son üç ayın en yüksek artışına işaret eden bu rakam ile endeks son 5 ayın zirvesi olan 90,6 değerini aldı. Daha önce de belirttiğimiz gibi ankete dayalı verilerin ekonomik aktivitenin derecesini doğru bir şekilde yansıtmanın aksine daha çok Dolar kuru üzerindeki hareketlere paralel hareket ettiğini düşünüyoruz.
TİM Şubat ayı ihracatını 11,2 milyar Dolar olarak açıkladı. Bir önceki yıla göre %10,4 yükselişe işaret eden bu rakam, Ocak ayı için bir önceki gün açıklanan %8,6 artışa göre önemli ölçüde farklılaşmadı. İhracatın bir miktar hız kazanmasını, petrol fiyatlarının ithalat üzerindeki yukarı yönlü baskısını göz önüne aldığımızda olumlu buluyoruz. TİM verilerinin öngördüğü %10,3 lük yılbaşı-bugün ihracat büyümesinin bizim tüm yıl için öngördüğümüz %12'lik büyüme ile paralel olduğunu görüyoruz.
ITO geçinme endeksi Şubat ayında %0,84 yükseldi. 2006 yılından bu yana en yüksek Şubat rakamına işaret eden bu artış ile geçinme endeksinin artış hızı 30 baz puan yükselerek %10,5 olarak gerçekleşti. Resmi TÜFE deki gıda kalemi ile benzerlik gösteren geçinme endeksi gıda fiyatları %0,78 yükseldi, dikkat edileceği üzere bu rakam Şubat 2011 deki %1,11'lik resmi gıda enflasyonunun altında kaydediliyor. Dün açıklanan veriler ile Şubat ayı için %0,35'lik TÜFE beklentimizi koruyor ve bu rakam ile de yıllık TÜFE %10,65 seviyesinden %10,2 ye gerilemesini bekliyoruz.
TUIK verilerine göre işsizlik, bir önceki yıla göre 2,1 puan gerileyerek %9,8 değerini aldı. 2004-11 yılları arasındaki en düşük işsizliğe işaret eden bu oranın, aylık iş gücü verilerime değerlendirdiğimizde sürpriz olmadığını düşünüyoruz. Diğer taraftan iş gücüne katılımın yükseldiği bir dönemde işsizliğin geriliyor olması Merkez Bankası'nın geçtiğimiz yıl dile getirdiği çıktı açığı konusundaki endişelerinin yersiz olduğunu gösteriyor.

Yukarı