Makroekonomik Gelişmeler

05.01.2012

Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda Merkez Bankası, çekirdek enflasyondaki yukarı yönlü trendin sona erdiğini savundu. Zayıf Liranın temel mal fiyatları enflasyonuna gecikmeli yansımaları devam etse de, hizmet enflasyonundaki ılımlı seyir çekirdek enflasyondaki yükseliş trendinin son bulmasını sağladı. Önümüzdeki dönemin enflasyon görünümü konusunda genel anlamda sessiz kalmayı tercih eden MB, manşet veya çekirdek enflasyondaki trendin ne yönde olacağına dair herhangi bir bilgi paylaşmamayı tercih etti. Diğer taraftan son yayınlanan raporlardan yola çıkarak MB'nin, Nisan ayından itibaren baz etkisinin de yardımıyla manşet enflasyonun düşüş trendine gireceğini tahmin ettiğini biliyoruz. Bizim de beklentilerimize paralel olan bu görüşe karşın, enflasyonun Banka'nın hedeflediği %5'in aksine 2012 yılını %6,7 seviyesinde tamamlayacağını tahmin ediyoruz.

Yukarı