Makroekonomik Gelişmeler

03.01.2012

Merkez Bankası 29 Aralık itibariyle ek parasal sıkılaşmaya uygulamaya başladığını açıkladı. Banka'ya göre, enflasyonun beklenenden önce düşüş trendine girmesi kritik önem taşıyor. Yapılan açıklamada repo ihaleleri ile sağlanan fonlama miktarının belirlenen haftalık sınırlarında altına düşürülebileceğinin veya sterilizasyon yapılmadan döviz satışı yapılarak direk müdahale yapılabileceğinin altı çiziliyor. MB'den günlük olarak yapılan bu açıklamaların öngörülebilirliği yükseltmedeki başarısını tartışılır buluyoruz. Bizim gördüğümüz kadarı ile MB, öngörülemeyecek şekilde faizleri yukarı yönde iterken, duyurulan politika faizini (%5,75) para politikasına esneklik kazandırdığı gerekçesiyle sabit tutuyor. Son olarak politika koridorunun uygulanmaya konduğu son 4 ay içerisinde bu yöntemin gerekli olduğuna ilişkin herhangi bir ekonomik gelişmeye rastlanmamasını dikkat çekici buluyoruz.
TİM Aralık ayı ihracatının 12,1 milyar Dolar olduğunu açıkladı. Bu rakam, 2011 yılının en yüksek aylık verisine işaret etmesine karşın, yıllık olarak %4,5'luk kısıtlı bir yükseliş anlamına geliyor (2011 yılında kaydedilen en düşük yıllık artış). Yıllık toplam rakam 134,6 milyar Dolara ulaşırken bu rakamın bizim 135 milyarlık tahminimizle paralel gerçekleşmesini dikkat çekici buluyoruz. Bu bilgiler ışığında 2011 yılı için öngördüğümüz 76,3 milyar Dolarlık cari açık tahminimizi koruyoruz.

Yukarı