Makroekonomik Gelişmeler

30.11.2011

Merkez Bankası'nın 2011 yılı için yayınladığı 2. Finansal İstikrar Raporu'nda, alınan tedbirler paralelinde yılın 2. çeyreğinden itibaren kredi büyümesinde yavaşlama, iç ve dış talep arasında dengelenme gözlendiğini belirtti. Gelişmekte olan piyasalarda yaşanan sermaye çıkışlarına bağlı olarak Türk Lirası'nın değer kaybettiğinin de altı çizilirken, ithalattaki gerileme ve ihracattaki sınırlı artışın cari açıktaki hızlı yükseliş eğiliminin kontrol altına alınmasına katkıda bulunduğundan söz edildi. Ek olarak hane halkı yükümlülüklerinin artış hızının 2011 de yavaşladığından ve tüketici kredilerindeki kur ve faiz riskinin sınırlı olduğundan söz eden Merkez Bankası, enflasyondaki bozulma için ise döviz piyasalarındaki dalgalanmaları adres gösterdi. Son olarak raporda, küresel likidite koşullarının daha da kötüleşmesi durumunda yurt içi piyasaya ihtiyacı olan likiditenin sağlanabilmesi için gerekli olan politika tedbirlerinin almaya devam edileceği belirtildi.

 

Yukarı