Makroekonomik Gelişmeler

19.06.2013

Para Politikası Kurulu (PPK) bugünkü toplantısında tahminler paralelinde beklemede kalmayı tercih etti. Böylelikle 2013 yılı içerisinde Kurul ilk kez politika koridorunun parametrelerinin herhangi birinde değişikliğe gitmemiş oldu. Resmi politika faizi olan 1-haftalık repo ihalesi oranı önceki iki ayda yapılan 100 baz puanlık toplam indirimin ardından geldiği %4,5 düzeyinde kalırken, koridorun alt ve üst sınırları da beklendiği şekilde %6,5 ve %3,5 olarak muhafaza edildi. PPK makro-ihtiyati tedbirler cephesinde de beklemede kalmayı tercih etti ve çoğunluğun beklentilerine paralel şekilde zorunlu karşılık (ZK) ya da rezerv opsiyon katsayılarında (ROK) hiçbir değişiklik yapmadı. Öte yandan haftalık repo ihalelerinin sınırları ve aylık ihalelerin azami tutarı ile ilgili de değişikliğe gidilmezken, ilgili duyuruda olası ek sıkılaştırma uygulamalarına yönelik 11 Haziran kararlarına atıfta bulunan bir hatırlatma yer aldı.

PPK kararının olası piyasa yansımalarının ise nihai olarak yarın gerçekleşecek ABD merkez bankası (FED) toplantısı sonucunda netleşmesini bekliyoruz. Eğer FED varlık alımlarının azalacağı yönündeki artan endişeleri gidermekte başarısız olursa MB'nın önümüzdeki günlerde artan kur oynaklığı paralelinde daha sık ek sıkılaştırma kartını oynaması ve ortalama fonlama maliyetini %5 düzeyinin üzerine kalıcı şekilde taşıması mümkün. Böyle bir ortamın MB'nın son enflasyon raporunda ortaya koyduğu ve aşırı sermaye akımlarının finansal istikrar üzerinde yaratacağı olumsuz etkilere düşük faiz hadleri ve makro-ihtiyati sıkılaştırma ile karşı koymaya çalışacağı baz senaryosundan oldukça uzakta kalacağını söyleyebiliriz. Sermaye akımlarındaki azalışın kalıcı olması halinde ise mevcut çerçevenin yeterliliğinin sorgulanabileceğini ve Banka'nın TL üzerinde oluşabilecek baskılara karşın sırası ile son dönem döviz ZK-ROK artışlarını geri almak ve politika koridorunu genişletmek opsiyonlarını değerlendirebileceğini düşünüyoruz

Yukarı