Makro Ekonomik Haberler

04.04.2011

TİM'e göre ihracat senelik bazda %22,8 artarak 11,7 milyar dolar oldu. Bu rakam,
Lehman Brothers' ın iflasından sonra gerçekleşen en yüksek değere işaret ederken, 2010 un ilk çeyreğine göre %20,7lik bir artışla, sene başından bugüne kadar ki ihracatı 31,4 milyar dolar seviyesine yükseltti. Ortadoğu daki gerginlik ve Avrupa da süregelen zayıf ekonomik seyre rağmen ihracatın büyümeyi %20-25 dolaylarında sürdürebildiğini görüyoruz. Bununla beraber, iç talebin ısınmasına bağlı olarak %40 seviyesinin üzerini zorlayan ithalat artışı, dış dengelerdeki kırılganlığın sürmesine neden oluyor.

İTO'nun yayınladığı ücretliler geçinme endeksi Mart ayında %0,83 artış gösterdi. Bu
artış Ekim ayından bu yana gerçekleşen aylık en yüksek rakam olmasına rağmen geçtiğimiz yılın %1,01 yıllık yükselişin altında gerçekleşti. Ücretliler geçinme endeksi yıllık enflasyonu ise 0,2 puan azalarak Ocakta görülmüş olan %4,86'lık tarihi dibine geri döndü. seviyesine geriledi. Daha önce bahsettiğimiz üzere, ücretliler geçinme endeksi ile resmi TÜFE endeksi arasında, sepet, baz sene ve coğrafi farklılıklardan dolayı güçlü bir ilişki bulunmadığına, fakat gıda gibi bazı bileşenlerin yönünü anlayabilmek açısından yararlı bir gösterge olduğuna inanıyoruz. Geçinme endeksinden yola çıkarak işlenmemiş gıda fiyatlarındaki enflasyonun beklediğimizden daha düşük seviyede gerçekleşebileceğini düşünüyor, buna bağlı olarak da %1,1'lik Mart ayı TÜFE tahminimizi %0,95 seviyesine düşürüyoruz.


CNBC-e tüketici güven endeksi üst üste üçüncü ayda da düşerek Eylül ayı seviyelerine geriledi. Mart ayında %2,1 düşen güven endeksi 104,5 seviyesine ulaştı. Yapılan açıklamaya göre Ortadoğu'daki jeopolitik ve finansal risklerin artmasının ardından, tüketici güveni hem mevcut koşullara yönelik algılamalarda hem de gelecek döneme ait beklentilerde yaşanan bozulma ile zayıflamış durumda. Merkez Bankası ve TÜİK'in beraber hazırladığı tüketici endeksinin göre Ocak-Şubat dönemi için iyileşme gösterdiği hatırda tutulursa, her iki endeksin bu ay içinde farklı çelişkili sonuçlar ortaya koyması şaşırtıcı olmayacaktır. Ek olarak, CNBC-e endeksinin üç aylık gerilemeye rağmen 100 puanlık eşiğin üzerinde seyrediyor olması yılın birinci çeyreğinde güçlü iç talepte herhangi bir yavaşlama söz konusu olmadığı şeklinde yorumluyoruz.

Yukarı