Makro Ekonomik Gelişmeler

14.10.2011

OVP'de 2011 yılı için resmi GSYİH büyümesini bizim %6,8 olan beklentimizin bir miktar üzerinde %7,5 olarak belirlendi. 2012 yılı için %4 olarak belirlenen hedef büyümenin, daha sonraki yıllarda %5 seviyesinde istikrar yakalaması bekleniyor. Yılsonu işsizlik ve TÜFE hedefi sırasıyla %10,5 ve %7,8 olarak açıklanırken, aynı dönem için 22,2 milyar Liralık bir bütçe açığı bekleniyor. Dış ticaret açığı ve turizm geliri beklentileri ışığında cari açık hedefinin yılsonu için 71,7 milyar Dolar olması beklenirken, bu rakam aynı zamanda GSYİH'nin %9,4 üne denk ediyor. Açıklanan program ile birlikte, ekonomik büyümenin yavaşlayacağı teyit edilmesine karşın daha da sıkı bir maliye politikası hedefinden kaçınıldığını görüyoruz. Son olarak Merkez Bankası'nın beklentilerine paralel hedeflenen 2012 yılsonu enflasyonunun, kritik göstergelerin yılsonu hedeflerinin oldukça üzerinde olduğu gerçeğinden yola çıkılarak, eleştirilebilir olduğunu düşünüyoruz.

Yukarı