Makro Ekonomi - Haftalık Beklenti

01.11.2011

Kasım ayında Hazine 5 ihale ile %88,6 iç borç çevirme oranı hedefliyor. Kasım-Ocak arasını kapsayan İç Borçlanma Stratejisine göre, Hazine 11 milyarlık piyasa itfasına karşılık, piyasadan 9,8 milyar Liralık borçlanma gerçekleştirecek. Bir önceki 3 aylık programa göre Kasım ayı stratejisinde önemli bir değişiklik gözlenmezken, Aralık ayı için ise daha önceki stratejisinin aksine ihale açmayı ve ikincil piyasanın yeni gösterge tahvili olmasını planladığı 2-yıllık sabit kuponlu devlet tahvili satmayı planlıyor. Aralık ayında gerçekleşen toplam itfa 0,9 milyar Lira olurken, Ocak ayında Hazine, 14,9 milyar Liralık itfayı 6 ihale vasıtası ve %88,1 lik bir iç borç çevirme oranı ile çevirmeyi planlıyor. Son olarak Hazinenin Aralık ayında ihraç ettiği enstrümanların 2-10 yıllık vadeli sabit kuponlu olması, yeni stratejinin uygulamaya hemen konacağını konduğunu gösteriyor.

Hazine'nin 2012 Finansman Programı %83,5 iç borç çevirme oranı hedefliyor. 2011 yılı için beklenen %86,2 lik iç borç çevirme oranı ise, 2011 stratejisinde hedeflenen orana göre 2 puanlık bir iyileşmeye işaret ediyor. Programın detaylarına baktığımızda Hazine borç servis miktarının 141,2 milyar Lira ve faiz ödemelerinin 47,6 milyar olduğunu görüyoruz. Finansman Programında hedeflenen rakamların ulaşılabilir olduğunu, dolayısıyla piyasada ciddi bir heyecan yaratmayacağını düşünüyoruz. Hazine'nin ikincil piyasadaki gösterge tahvilin, 20 ay civarındaki iskontolu tahvil yerine 2-yıllık sabit kuponlu devlet tahvili olmasına yönelik vurgusunun piyasa için önem taşıyacağına inanıyoruz. Belirlenen hedefler borç stokunu, Hazine'nin kamu borç stoku için arzu ettiği likidite ve faiz riskini minimize etme yönüne doğru kaydıracak olsa bile, bankacılık sektörünün finansman maliyetlerindeki yüksek belirsizlik ortamının uzun vadeli sabit getirili enstrümanlara olan talebin düşük kalmasını muhtemel görüyoruz.

 

Yukarı