Makro Ekonomi - Haftalık Beklenti

25.05.2011

Mayıs ayı sanayi kapasite kullanım oranı %75,2 ile beklentilerin altında kalırken,
senelik 1,9 puan artış gösterdi. Mevsimsellikten arındırılmış KKO aylık bazda 1,1
puan gerileme kaydederek %74,8 seviyesine düştü. Bu veriler ile beraber üst üste
2. ayda düşüş kaydeden KKO, Ocak ayındaki %77,1'lik zirvenin 2,3 puan altına
gerilemiş oldu. Mayıs ayı KKO'nun bizim ve piyasanın beklentilerin altında
kalmasını, düzeltilmiş Mart ayı sanayi üretimi serisindeki daralmanın da işaret ettiği
kademeli yavaşlamanın devam edeceğine yönelik bir işaret olabileceğini
düşünüyoruz. Diğer taraftan, iç talepte yavaşlama olduğuna dair elimizde somut bir
emare olmadığı için KKO'daki düşüşü MB'nin sıra-dışı para politikası uygulamalarının başarısının bir işareti olarak değerlendirmiyoruz.


 Mayıs ayı reel sektör güven endeksi art arda 3. ayda da iş dünyasının
beklentilerinde iyileşme olduğuna işaret ediyor. Merkez Bankası tarafından
oluşturulan endeks, %0,4 artış gösterdi ve 117,2 ile Nisan 2010'dan bu yana
gerçekleşen en yüksek değere ulaştı. Endeksin detaylarına baktığımızda reel
sektördeki iyimserliği son 3 ayda %15,9 yükselen siparişlere bağlamak
mümkünken, ileriye dönük beklentilerdeki kötüleşmeyi de dikkat çekici buluyoruz.
Bu bağlamda endeksin yukarı yönlü trendini, önümüzdeki dönemlerde
oluşabilecek güçlü bir ekonomik aktivitenin kanıtı olarak yorumlamıyoruz. Diğer
taraftan yaklaşan seçimlerin reel sektör tarafından bir belirsizlik olarak algılandığını
ve ileriye dönük beklentilerin iyileşmesinin bu aşamada zor olduğuna inanıyoruz.


Hazine 7-yıllık değişken faizli devlet tahvili ihalesi vasıtasıyla piyasadan 0,5
milyar TL borçlandı. %3,93'lük dönem faizi beklenenden daha düşük
gerçekleşirken, piyasadan toplam borçlanma 1 milyar Dolarlık beklentinin
yarısında kaldı. Dün yapılan ihale ile birlikte Hazine, bugünkü 1,3 milyar Liralık
itfanın %35,5'ini çevirmiş oldu. Daha öncede belirttiğimiz gibi, hazine ihalelerinin
aksine, global piyasaların seyri ve para politikası tarafında atılacak adımların
piyasa faizlerini belirlemede daha etkili olacağına inanıyoruz.

Yukarı