31.05.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKENR: Şirket, Ayyıldız Rüzgar Santralinin 5 MW olan tesis toplam kurulu gücünün yaklaşık 28 MW olarak tadil edilmesine ilişkin başvrusunun EPDK tarafından uygun bulunduğunu ve projenin finansmanı amacıyla, Şirket ile Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. arasında 1 yılı geri ödemesiz olmak üzere 12 yıl vadeli ve kiralamaya esas maliyeti 13 mn Euro olan Finansal Kiralama Sözleşmesi imzalamıştır.
 • AKGRT: Şirket ile Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. arasında imzalanan işbirliği sözleşmesine bireysel muafiyet tanınması Rekabet Kurulu tarafından onaylanmıştır.
 • AKPAZ: Şirket ile Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat A.Ş arasında Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat A.Ş.'nin üretimini yaptığı paketli ve dökme bakliyat ürünlerinin tüm İstanbul Bölgesi için satış ve dağıtımı konusunda sözleşme imzalanmıştır.
 • ALCTL: Şirket ile Delta Telekom (Azerbaycan) arasında LTE teçhizat satışına ilişkin 24,6 Milyon USD tutarındaki sözleşmenin yürürlüğe girme şartı olan ve 15 Haziran 2016 olarak revize edilen "avans ödemesinin son tarihi"; müşterinin talebi doğrultusunda; 15 Eylül 2016 olması konusunda mutabakata varılmıştır.
 • ASELS: Şirket ile bir yurt dışı müşteri arasında 30.05.2016 tarihinde toplam bedeli 60mn USD olan Haberleşme Teçhizatı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2016-2018 yılları arasında gerçekleştirilecektir.
 • AVOD: Nazım Torbaoğlu 1,32-1,34 TL fiyattan 400 bin lot satış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %13,85’den %12,96’ya çekmiştir.
 • AYES: Yasin Kızrak, 148.719 lot payı Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • CCOLA: Moody’s Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCİ)'nin "Baa3" seviyesinde olan uzun vadeli kredi notunu teyit etmiştir. CCİ'nin notunun görünümü de "Durağan" olarak teyit edilmiştir.
 • EKGYO: İstanbul ili Başakşehir ilçesinde yapımına ve satışına 2013 yılında başlanılan Bahçekent Emlak Konutları projesinin yapımı tamamlanmıştır. Proje kapsamında üretilen 1.506 adet konut, sahiplerine 1 Haziran başlamak kaydıyla teslim edilecektir.
 • EUHOL/EUYO/EUKYO/ETYAT: Şirket basında çıkan haberlere ilişkin olarak ceza soruşturmasının Şirket tüzel kişiliği ile bir ilişkisinin bulunmadığı, sadece İmtiyazlı pay sahibinin adının geçtiği ifade edilmiştir.
 • GOODY: Şirket’in yapacağı %2165 oranındaki bedelsiz sermaye artırımının 1 Haziran tarihinde gerçekleştirileceğini açıklamıştır.
 • HZNDR: Borsa İstanbul, Şirketin hakim ortağı adına çıkarılacak yeni payların ihraç edilmesi için ihraç belgesinin Kurul tarafından onaylanması şartıyla, MKK nezdindeki sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen İhraç belgesinin Kurul tarafından onaylandığı Borsamızca öğrenildiğinde (KAP'ta duyurulması ve/veya belgenin Borsa’ya ulaştırılması sonucunda) Şirketin işlem sırası kapatılacak, Şirket payları, işlem sırası kapatıldığında mevcut bulunduğu BIST endeksleri kapsamından çıkarılacak, MKK sürecinin tamamlanmasının ardından Borsa tarafından KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ilk iş gününden itibaren, Şirket payları Borsa kotundan çıkarılacaktır.
 • KIPA / MGROS: Şirketimiz ana hissedarının (Tesco Overseas Investment Limited) Şirket’te sahip olduğu hisseleri devretmek için Anadolu Grubu ile görüşmelerde son aşamaya geldiğine dair basın ve yayın organlarında çıkan haberler üzerine Anadolu Grubu ile Tesco Overseas Investment Limited arasında herhangi bir görüşme olmadığı; Tesco Overseas Investment Limited ile Migros Ticaret A.Ş. arasında gizli nitelikte görüşmeler yürütüldüğü ancak tarafların temel unsurlarda bir mutabakata varamamış olduğu bildirilmiştir. Migros’tan gelen açıklamaya göre ise Tesco Overseas Investments Limited arasında Tesco Kipa'nın pay devrine ilişkin gizli nitelikte görüşmeler sürdürüldüğü ancak, taraflar arasındaki müzakereler devam ettiğinden müzakerelere ilişkin yapılacak herhangi bir açıklamanın, anlaşmayı olumsuz etkilememesi ve yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması değerlendirildiğinden ilgili açıklamanın ertelenmesine karar verilmiştir.
 • LKMNH: Hamdi Özkan, elindeki paylardan 1.137.064 adet B grubu hisselerimi birden fazla gerçek kişiye 3.45 TL fiyattan, 21.494,34 adet A grubu hisseleri ise mevcut A grubu ortaklarından Celil Göçer'e 20 TL fiyattan satış işlemini gerçekleştirmiştir. İşlem sonrasında Hamdi Özkan’ın Şirket’te payı kalmamıştır.
 • LOGO: Şirket bağlı ortaklığı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. (e-Logo) ile F.I.T. Bilgi İşlem Sistemleri Servisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ( FIT Çözümleri) arasında ortaklık kurulması için bağlayıcı olmayan bir anlaşma imzalanmıştır. Kurulacak yeni şirket Türkiye'deki şirketlere ticari faaliyetlerini kolaylaştırmayı öngören risk değerlendirmesi, sigorta, finansman ve tahsilat gibi katma değerli hizmetlere erişimi Ticaret Bilgi Platformu üzerinden sağlayacaktır. Ayrıca Şirket ile GSF Software Labs LLC arasında Hindistan'da faaliyet gösterecek bir yazılım firması kurulması için bağlayıcı olmayan ön anlaşma imzalanmıştır.
 • MENBA: R E Grup Dış Tic. A.Ş, 1,70-1,74 TL fiyat aralığından 19.845 lot satış işlemi ile beraber pay oranını %26,40’dan %26,14’e çekmiştir.
 • MRGYO: Şirket’in 1 Nisan 2015-31 Mart 2016 tarihlerini kapsayan mali dönemde 132.9 mn TL zarar (Önceki Yılın Aynı Dönemi: 210 mn TL net kâr) etmiştir.
 • PGSUS: Şirket, iştiraki Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. sermayesinin %10'u olan 20.000 TL’lik payı 1.5 mn USD karşılığında alarak pay oranını %50’ye yükseltmiştir.
 • RTALB: Şirket bağlı ortaklığı Sacem Hayat Teknolojileri A.Ş'nin mevcut 375.000 TL olan Şirket sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 2.125.000 TL arttırılarak 2.500.000 TL'ye çıkartılması için olağan genel kurul yapılmasına karar verilmiştir.
 • SAMAT: MEB Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü tarafından yapılan “Ders Kitapları Baskı İhalesi”nde 11.968.897 TL bedelli kısım Şirket uhdesinde kalmıştır.
 • SISE: Şirket, brüt 0,1315789 TL (net 0,1118421 TL) nakit temettüsünü bugün dağıtacak. Şirket, bedelsiz pay olarak dağıtacağı 52 mn TL ve iç. Kaynaklardan sermayeye ekleyeceği 98 mn TL’lik kısım (Toplam %7,89473 bedelsiz) için yönetim kurulu kararı almıştır.
 • SNKRN: Şirket, Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.'den 367.829 TL tahsil ederek söz konusu iştirakten alacak kalmamıştır.
 • SODA: Şirket, bedelsiz pay olarak dağıtacağı 90 mn TL’lik bedelsizi için SPK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • TKNSA: Serra Sabancı 6,24-6,29 TL fiyattan 35.304 lot satış işlemi gerçekleştirerek pay oranını %3,26’dan %3,22’ye çekmiştir.
 • VERUS: Şirket’in %68,52 oranındaki bağlı ortaklığı Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.'nin 8 mn TL tutarındaki mevcut sermayesinin geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere 2 mn TL bedelsiz artırımla 10 mn TL’ye çıkarılması işlemi tescil edilmiş olup, Şirket böylece sermaye artırımı işlemleri sonucunda 1.370.462 TL nominal değerli pay elde etmiş olup sermaye payı tutarı 5.481.846 TL'den 6.852.308 TL'ye yükselmiştir.
 • VKGYO: Şirket, bedelsiz pay olarak dağıtacağı 7.6 mn TL temettü (%3,70009 bedelsiz)’nün dağıtımını 1 Haziran’da gerçekleştireceğini açıklayacaktır.
Yukarı