30.11.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • BIMAS: 29 Kasım 2016 tarihinde Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. payları ile ilgili olarak 48,24 48,30 TL fiyat aralığından 26.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
  • BJKAS: Şirket, 01.06.2015-31.05.2016 hesap dönemi kar zarar tablosunda dönem zararı oluşması sebebiyle kar dağıtımı yapılmamasına ve bu kararın Şirket Genel Kurulu'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir
  • ISATR/ISBTR/ISCTR: Banka Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 22.08.2016 tarihli kararı kapsamında, Genel Müdürlüğü tarafından 150 milyon Türk Lirası nominal değerli 214 gün vadeli banka bonosunun halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi, bu ihraca ilişkin vade, faiz, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Aynı zamanda, 250 milyon Türk Lirası nominal değerli 151 gün vadeli banka bonosu ihracı da söz konusu olup halka arz edilecek bonolara fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 600 milyon Türk Lirası nominal değere kadar artırılabilecektir.
  • SAHOL/CRFSA: Basında, ''Sabancı Carrefoursa'dan ayrılıyor.'' haberleri çıkmıştır.Bu haber gerçeği yansıtmamakta olup, Yönetim Kurulumuzca bu konuda alınmış bir karar bulunmamaktadır.
  • TCELL: Medyada yer alan ve İngiliz Tahkim Mahkemesi kararına atıfta bulunarak ana hissedarı Alfa Telecom'un bir diğer ana hissedarları Çukurova Holding'in Turkcell'deki dolaylı paylarını alma hakkını kullanamadığına ilişkin haber ve yorumlara istinaden yapılan açıklamadır. Şirket, ana hissedarları arasındaki davalara taraf olmadığı için, gelişmeler hakkında doğrudan bilgi sahibi değildir. Ana hissedarlar arasındaki konular Şirketin faaliyetlerini etkilememekte ve tamamı bağımsızlık kriterlerini sağlayan Yönetim Kurul ve üst yönetim, tüm hissedarlar için değer yaratma odağı ile çalışmalarına devam etmektedir.
  • VESBE: Şirketimizin, Manisa Organize Sanayi Bölgesi ("MOSB") ile MOSB'de yer alan toplamda 81.191,43 m2 yüzölçümüne sahip arsanın 400 TL/m2 birim fiyat üzerinden(toplamda 32.5 mn TL) kurutma makinası fabrikası ve çamaşır makinası fabrikası yatırımlarında kullanılmak üzere satın alınmasına ilişkin yürütmüş olduğu görüşmeler çerçevesinde, arsa tahsis sözleşmesi dün imzalanmıştır.
  • ZOREN: Şirketin, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler için oluşturulan ve ABD Doları bazında sabit fiyat garantisi veren YEK Destekleme Mekanizması'ndan (YEKDEM) faydalanabilmesi adına Gökçedağ RES, Sarıtepe RES, Demirciler RES, Kızıldere II JES ve Alaşehir I JES santralleri için EPDK'ya yaptığı başvurular kabul edilmiş olup, söz konusu santraller 2017 takvim yılında ürettikleri tüm elektriği YEKDEM kapsamında satacaktır.Gökçedağ RES rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerine verilen kaynak bazında destek fiyatı olan 7,3 ABD Doları cent/kwh fiyatından satış yapacak olup, Sarıtepe RES ve Demirciler RES ise 7,3 ABD Doları cent/kWh fiyatına ek olarak yerli aksam kullanımdan dolayı verilen 1,28 ABD Doları cent/kWh ek katkıdan da faydalanacak olup toplamda 8,58 ABD Doları cent/kWh fiyatından satış yapacaklardır. Kızıldere II JES ve Alaşehir I JES ise 2016 yılında olduğu gibi, jeotermal enerjisine dayalı üretim tesislerine verilen kaynak bazında destek fiyatı olan 10,5 ABD Doları cent/kWh fiyatına ek olarak yerli aksam kullanımdan dolayı verilen 0,7 ABD Doları cent/kWh ek katkıdan da faydalanarak toplamda 11,2 ABD Doları cent/kWh fiyatından satış yapacaklardır.
Yukarı