30.09.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKSGY: Şirket, Bilecik-Bozüyük’te bulunan arsasını 190.000 TL bedel ile satma kararı almıştır. Ayrıca Şirket, AKBATI ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ'ndeki mevcut kiracılarından münhasıran kira bedellerini kira sözleşmelerinde öngörülen süre ve esaslar dahilinde gecikmeksizin muntazam ödeyen ve Şirket ile hukuki uyuşmazlık içerisinde bulunmayan kiracılar arasından Şirket tarafından ihtiyari olarak belirlenecek kiracılarına 01/10/2016-31/10/2016 tarihleri arasındaki bir aylık kira dönemi ile sınırlı olarak uygulanmak kaydı ile; kira sözleşmelerinde öngörülen ödeme tarihindeki A.B.D dolar kurunun 2,80 TL olarak belirlenmesine karar vermiştir.
 • BIMAS: Geri alım programı kapsamında 50,10-50,50 TL fiyat aralığından 35.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir.
 • DGATE: SPK’nın ikinci bir duyurusuna kadar uygulanmak üzere herhangi bir limit söz konusu olmaksızın Şirket’in borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirilmesine, bu kapsamda geri alım için ayrılan fon tutarının 5 milyon TL ‘ye kadar olmasına, azami pay sayısının bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
 • EKGYO: Şirket’in anahtar teslim projelerinden "Niğde Emlak Konutları, Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi" ihalesi 26.10.2016 Çarşamba günü saat 14:30'da yapılacaktır.
 • GARAN: Banka’nın yer alan ve toplam anapara bakiyesi 26 Ağustos 2016 tarihi itibarı ile 81.047.702 TL olan; kredi kartı, bireysel destek kredisi ve kredili mevduat ve masraf hesabı türündeki kredilere ilişkin tahsili gecikmiş alacakları, 10.100.000 TL.'ye Sümer Varlık Yönetim AŞ.'ye satılmıştır.
 • PAGYO: Şirket son dönemde döviz kurlarında meydana gelen yukarı yönlü hareketliliğin kiracılar üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri bertaraf etmek amacıyla; sözleşme ve tavan kur uygulama koşullarını yerine getiren kiracılara 016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında geçerli olmak üzere Aylık Asgari ve Hasılat Kira bedellerinin hesaplanmasında 1 EURO = 2,7000 TL ve 1 USD = 2,4000 TL tavan kur uygulanmasına, Kira ödemelerinin yapılması gerektiği her ayın 1'i ile 5'inci günleri arasında Euro kurunun 2,7000 TL'nın ve USD kurunun 2,4000 TL'nın altına düşmesi durumunda ise ödemenin yapılacağı güne ait Merkez Bankası Döviz Satış kurlarının esas alınmasına karar verilmiştir.
 • PIMAS: Şirket, paylarında satın alma işlemi yapmasına ve söz konusu paylar için ayrılacak fon tutarının azami 3.200.000 TL ve azami pay adedinin ise bu tutarı aşamayacak şekilde belirlenmesine karar vermiştir.
 • TRCAS: Şirket’in katıldığı ve Elektrik Üretim A.Ş.ye ait hidroelektrik santrallerin özelleştirilmesi amacıyla ihale edilen Grup 3 portföy içinde bulunan toplam 117 MW kurulu güce sahip Tokat ili Almus ve Niksar ilçelerinde bulunan sırasıyla Almus ve Köklüce hidroelektrik santrallerine ilişkin ihale görüşmeleri Şirket lehine sonuçlanmamıştır.
 • ULAS: Şirket ile Konak Evleri İnşaat Tur.San. ve Tic. Ltd.Şti. arasında imzalanan 28.12.2015 tarihli Taşınmaz Vaadi Ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde yer alan maddelerin proje değişikliği nedeniyle değiştirilmesine, karar verilmiştir. Buna göre arsa sahibine önceki sözleşmede verilmesi planlanan 45 adet konut ve 2 adet dükkana ek olarak dükkanlara ait blokta çatı katında iki adet eklenti verilecektir. Müteahhite ait 113 kontu ve 1 ader dükkanda da revizeye gidilmiş olup konut sayısı 115’e dükkan sayısı ise 2 adede yükselecektir.
 • VAKBN: Banka, 24.03.2017 vadeli 175 günlük 200 Milyon TL nominal değerli ve 20.01.2017 vadeli 112 günlük 400 Milyon TL nominal değerli bonoların ihraç ve halka arzını 26-27-28 Eylül 2016 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirmiştir.
 • VERTU: Şirket iştiraki Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.’nin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; Şirketin çıkarılmış sermayesinin 8.100.000 TL'den, tamamı nakit karşılığı olarak, 10.725.000 TL'ye artırılmasına, artırılan 2.625.000 adet 1 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden C grubu Hamiline yazılı payların, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Pazarda Borsa'da Satış-Talep Toplamaksızın Sabit Fiyat yöntemiyle halka arz edilmesine ve gerekli çalışmaların yürütülmesine karar verilmiştir.
 • VESTL/TSPOR: Kulüp ve Şirket’ten yapılan açıklamaya göre; Vestel ile Trabzonspor arasında Akyazı Stadı için sponsorluk anlaşması imzalanacağına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
 • YATAS: Şirket tarafından, ilişkili taraf olan Süntaş A.Ş ‘nin Şirket’e borcuna istinaden Kayseri-Melikgazi’deki gayrimenkulün 1 mn TL bedelle satın alınması işlemi görüşülmüştür. Görüşme sonucunda gayrimenkulün devralınmasına karar verilmiştir. İşlemin önemli nitelikteki işlem kapsamına girmediği tespit edilmiştir. Bununla beraber gayrimenkul devrinin Şirket faaliyetlerini doğrudan etkilemeyeceği, sadece ilişki taraf ile olan borç alacak ilişkisini düzenleyeceği değerlendirilmiştir.
 • YGYO/YYAPI: Şirket’in Yeşil Global İnşaat A.Ş’nin %65,44’ünü 282.314.005 TL’ye satın alması hususunda yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da söz konusu işlem kabul edilmiş olup, ayrılma hakkı kullanım fiyatı 0,34 TL olarak belirlenmiştir. Eğer ayrılma hakkına ilişkin toplam maliyet 11.755.785,3 TL’yi aşarsa işlemlerin tamamından vazgeçilecektir. Yeşil Yapı İnşaat, Genel Kurul işleminin tamamlanmasına istinaden söz konusu payların Yeşil GYO’ya satış işlemini gerçekleştirmiştir.
Yukarı