Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  ANSGR – Anadolu Sigorta dün akşam 2Ç20 sonuçlarını açıkladı. Net kar 127mn TL olurken (%21,2 yıllık bazda artış), Şirket'in çeyreklik kombine rasyosu %103,8 seviyesinde oluştu. İkinci çeyrekte 388mn TL'lik (1Ç20'ye göre %136 artış) bir karşılık ayrıldığını görmekteyiz. Eğer karşılıklar ilk çeyreğe paralel oranda ayrılsaydı Şirket'in kombine rasyosu %100'ün oldukça altında açıklanacaktı. Şirket'in yatırım portföyü 400mn TL civarında bir artışla 6,4 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu durumda net kardaki artış ve ayrılan karşılıklar etkili oldu. Sonuçlara piyasa tepkisinin sınırlı olumlu olmasını bekliyoruz.
  ASELS – Şirket 93 milyon dolarlık ihracat anlaşması imzaladığını açıkladı. Şirketin yıllık 330 milyon dolar seviyesindeki ihracat satışları düşünüldüğünde büyüklük olarak yıllık ihracatın yaklaşık %30u seviyesindeyken, toplam satışlara oran olarak ise yaklaşık %4-5 seviyesindedir. İhracat anlaşmalarını genel olarak satış dağılımını dengeli hale getirmesi nedeniyle olumlu buluyoruz.
  FADE – Şirket paylarının halka arzına ilişkin olarak, sermayesinin 55 milyon TL’den 66 milyon TL’ye çıkarılması çerçevesinde 11 milyon TL ve mevcut ortak paylarından 7 milyon TL olmak üzere 18 milyon adet payın halka arzı 2.40 TL fiyattan gerçekleştiği bildirildi.
  GARAN – Garanti 2Ç20 konsolide olmayan net karı bizim beklentimize (1,59bnTL) ve piyasa beklentisine (1,56bnTL) paralel 1,6bnTL(çeyreklik -%2, yıllık -%16) olarak açıklandı ve bu rakam çeyreklik %11,3 özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Tahminimizdeki hafif sapmanın temel nedeni beklentimizin altında açıklanan 5,4mlrTL net faiz gelirleri(YFt: 5,5mlrTL), 624mn TL diğer gelirler (YFt: 1,2mlr TL 1Ç: 1,9mlr TL) ve 3,3mlr TL provizyon giderleridir (YFt: 4,2mlr TL 1Ç: 5,6mlr TL). 537mn TL’ye gerileyen swap maliyetlerine ragmen (1Q: 630mn TL), kredi getirilerindeki daralmayla net faiz marjı çeyreklik 40bp düşüşle %5’e geriledi ve net faiz gelirleri çeyreklik %5 daralmayla 5,4mlr TL’ye geldi (yıllık +%15). Ticari kar ise 250mn TL tahminimize paralel 270mn TL olarak gerçekleşti (çeyreklik -%49). Varlık kalitesi tarafında donuk alacak sınıflandırmasındaki değişiklikler ve ertelenmiş kredi ödemeleriyle donuk alacak oranı %6,5’ten %6’ya geriledi. 2Ç’de ayrılan 600mn TL serbest karşılık dahil (3,1mlr TL toplam serbest karşılık) karşılık giderleri çeyreklik %41 daralmayla 3,3mlr TL’ye ulaştı ve risk maliyeti 1Ç’deki 359bp’den 195bp’ye geriledi. Komisyon gelirleri regülasyon değişikliği nedeniyle yıllık %11 daralırken, faaliyet giderleri %8 arttı ve gider gelir oranı %32,8’e geriledi (1Ç: %37,3). 25mlr TL likidite fazlasıyla SYR ve Ana SYR rasyoları %19,1 ve %16,3’te güçlü syretmekte. 2020 yıl sonu tahminlerinde yapılan revizyona göre, Banka Yönetimi TL kredilerde %25 (önceki yüksek çift haneli) büyüme beklerken YP kredilerde daralma öngörmektedir (değişiklik yok). Net faiz marjında 50bp genişleme beklenirken(önceki 70-80bp) komisyon gelirlerinde yüksek tek haneli daralma öngörülmektedir (önceki: yüksek tek haneli büyüme). Etkili maliyet yönetimiyle faaliyet giderlerinin %10’un altında gerçekleşmesi beklenirken (önceki düşük çift haneli), Bankanın muhafazakar provizyon politikası ile risk maliyetinin 300bp’nin altında gerçekleşmesi beklenmektedir (önceki: yaklaşık 200bp).
  OTKAR – Otokar’ın 2Ç net karı beklenmedik vergi giderine rağmen piyasa tahminlerinin hafif üzerinde. Otokar 2Ç'de 150mn TL net kar açıkladı, piyasa tahmini 139mn TL net kar açıklanması yönündeydi (YF tahmin 171 mn TL). 2Ç’de FAVÖK rakamı 202 milyon TL olarak gerçekleşirken, beklentilerin yaklaşık %30 yukarısında açıklandı. Güçlü faaliyet karına rağmen net kardaki beklentilere göre oluşan daha kısıtlı farkın sebebi, şirketin 2015 yılından önceki teşvik belgesine ait süren dava nedeniyle ertelenmiş vergi varlıkları ile ilgili azaltıma gitmesi ve 41 milyon TL vergi gideri k aydetmesi olmuştur. Şirketin cirosu ticari araç bölümünde yaşanan düşüşe bağlı olarak yıllık bazda %22 gerilese de, FAVÖK marjı yıllık bazda 4 puan artışla %30 seviyesinde gerçekleşmiş (piyasa beklentisi %24) ve bu sayede faaliyet karındaki düşüş sınırlı kalmıştır. Otokar’ın net borç seviyesi 1.2 milyar TL seviyesinde açıklanırken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 2.7x oldu. 2Ç sonuçlarının hisse performansı üzerinde hafif olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.
  YKBNK – Yapı Kredi 2Ç20 konsolide olmayan net karı, bizim tahminimize (1,29mlrTL) ve piyasa beklentisine (1,28mlrTL) paralel 1,33mlrTL (çeyreklik +%18, yıllık +%19) olarak açıklandı ve bu rakam çeyreklik %12,4 özsermaye karlılığına işaret etmektedir. Çeyrekteki pozitif gelişme Tüfe’ye endeksli menkul kıymet getirilerindeki artış (820mn TL, 1Ç: 762mn TL) ve düşen swap maliyetleriyle (341mn TL, 1Ç:646mn TL), net faiz marjının 10bp artışla %3,8’e yükselmesidir. Net faiz gelirleri ise kredi mevduat makasındaki 35bp daralmayla çeyreklik %2 düşerek 3,9mlr TL’ye geriledi (yıllık yatay). Ticari kar çeyreklik %27 daralmayla 150mn TL tahminimize paralel 153mn TL olarak gerçekleşti. Komisyon gelirleri regülasyon değişikliği nedeniyle yıllık %6 daralırken, faaliyet giderleri %14 arttı. Varlık kalitesi tarafında donuk alacak sınıflandırmasındaki değişiklikler ve ertelenmiş kredi ödemeleriyle donuk alacak oranı %7,1’den %6,7’ye geriledi. Karşılık giderleri çeyreklik %30 daralmayla 2mlr TL’ye geriledi ve risk maliyeti 1Ç’deki 330bp’den 274bp’ye geriledi. SYR ve Ana SYR rasyoları %15,7 ve %13 seviyelerinde. 2020 yıl sonu tahminlerinde yapılan revizyona göre, Banka Yönetimi komisyon gelirlerinde tek haneli daralma öngörmektedir (önceki: yüksek tek haneli büyüme). Bankanın risk maliyetinin 300bp’nin altında gerçekleşmesi beklenirken (önceki: yaklaşık 225bp), özkaynak karlılığının düşük tek haneli olması beklenmektedir (önceki: orta/düşüşk tek haneli). Nötr
  Pay Alım Satım Haberleri –
  HALKB – Pay geri alım programı çerçevesinde 5.26 – 5.46 TL fiyat aralığından 6.02 milyon adet pay alımı yapıldı.
  KOZAA – Arrowstreet Capital tarafından 14.50 TL fiyattan 3.85 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5.21’e yükseldi.
  VAKBN – Pay geri alım programı çerçevesinde 4.42 – 4.44 TL fiyat aralığından 6.5 milyon adet pay alımı yapıdı.

Yukarı