Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • DOHOL: Ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre 29.05.2018 tarihinde saat 17:00 itibarıyla sona ermiştir.
  • VESTL: 29.05.2018 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ payları ile ilgili 9,49-9,60 fiyat aralığında 84.226 TL nominal değerli payın alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ sermayesindeki payı 29.05.2018 tarihi itibarıyla %94,65 olmuştur

Borsa İstanbul:

  • ISFIN: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, ISFIN.E payında 30/05/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/06/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS kapsamında 29/05/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 12/06/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği duyurulan ISFIN.E paylarındaki açığa satış ve kredili işlem yasağı, VBTS kapsamında getirilen brüt takas uygulaması ile birlikte 14/06/2018 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. Bugün Seans Öncesi Temettü Dağıtacak Şirketler:
  • ALGYO: Hisse başı brüt 1.44TL, net 1.44TL. Temettü verimi %3
  • SODA: Hisse başı brğt 0.25TL, net 0.21TL. Temettü verimi %4.6. Ayrıca şirket %10.88 oranında pay biçiminde kar payı dağıtacaktır.

Yukarı