29.12.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKSGY (SAFGY): Şirket’in Olağanüstü Genel Kurul toplantısında SAFGY ile birleşme işlemi onaylanmıştır.
 • ALYAG: Şirket 3 yıllık yatırım dönemini tamamlamıştır. Toplam yatırım, döviz cinsinden yaklaşık 5.25 mn EUR ve 650 bin USD olmak üzere, 35 mn TL seviyesini aşmıştır. Ham Yağ Rafinasyonu bakımından yenileme montajı tamamlanmış olup, yeni ham yağ rafinasyonu hattının montaj işlemlerine devam edilmektedir. Bu yatırım haricinde, Eski Yağlı Tohum İşleme Tesisinin, Kırma, Pres ve Ekstraksiyon ünitelerinde de revizyon işlemlerine başlanmıştır.
 • ANHYT / SISE (ISCTR): Şirket, 4,81-4,90 TL fiyat aralığından 318.579 adet ANHYT alış işlemi gerçekleşmiştir. İşlem toplam tutarı 1.549.400 TL olmuştur. SISE hisselerinde ise 3,66-3,78 TL fiyat aralığından 340.476 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. İşlem toplam tutarı 1.274.171 TL olmuştur.
 • ASELS: ASELSAN ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında Anayurt Güvenliğine yönelik Özel Maksatlı Teçhizat ve Hizmet Alımı Projesi kapsamında 499 adet Döner Kanatlı (Çok Rotorlu) İHA Sistemi Projesi ile ilgili olarak toplam bedeli 33.862.140 ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2017 yılında gerçekleştirilecektir.
 • AVOD: Şirket bağlı ortaklığı Hasat Bno Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş ‘iştiraki olan Ela Naz Gıda Turizm Teks.İnş.San. ve Tic. Ltd.Şti'nde sahibi bulunduğu 3.039 adet paya karşılık gelen 75.975 tl değerindeki hissesinin tamamını tescil etmiştir.
 • BFREN: Şirketimizin T.C.Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne 29.11.2016 tarih ve 136089 nolu müracatına istinaden 27.12.2016 tarih 127089 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi verilmiştir.
 • DGKLB: Önümüzdeki 4 ay içinde 17 mağaza açmayı planlayan Doğtaş’ın Genel Müdürü Ersin Serbes, 2017 yılında yurtiçi ve yurtdışında 44 yeni satış noktası daha açacaklarını ve perakendeye odaklanacaklarını vurguluyor. Serbes “Bu ay Gürcistan’daki ilk Doğtaş mağazamızı da açtık. 2017’de yurtdışında 12 yeni satış noktası daha açmayı planlıyoruz. Hırvatistan, İran, Lübnan, Yunanistan, Fas, Umman, Almanya, Bosna, S. Arabistan, Sırbistan, Türkmenistan, İngiltere’de yeni satış noktaları açacağız.” dedi. Ayrıca Şirket, Yönetim Kurulu tarafından portföyünde bulunan geri alınan şirket paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de satılmasına karar verilmiştir.
 • ISCTR: Banka yönetim kurulu, yurt dışında ihraç edilmek üzere, toplamda 5 milyar ABD Doları veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birden fazla seferde tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.
 • IZFAS: Şirket ile kim BANAT FIRÇA VE PLASTİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ arasında BANAT markalı ürünlerin Kayseri-Nevşehir-Niğde-Kırşehir ili / ilçelerindeki satış ve dağıtımını yapmak amacı ile 01.01.2017-31.12.2018 dönemini kapsamak üzere 29.12.2016 tarihinde bayilik sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.
 • KARSN: Şirket bağlı ortaklığı olan Kırpart Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Kırpart) 5.210.000 TL ödenmiş sermayesi içerisinde sahip olduğumuz ve sermayesinin %83,26'sına isabet eden 4.337.740 TL payın net defter değeri 28.000.000 TL olup, Kırpart'taki paylarının tamamının 200.000.000 TL karşılığında ana ortağı Kıraça Holding A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiştir. Elde edikecek tutarın İşletme sermayesi ihtiyacında kullanılması planlanmaktadır.
 • MAKTK: Şirket’in mülkiyetindeki Kocaeli İli Gebze İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde 3042B pafta, 1867 Ada 10-11 parseller ve üzerinde yer alan binaların 29.11.2016 tarihinde Sun Doğal Gıda Ambalaj Sanayi A.Ş.'ye 93.081.000-TL'ye ihale edilmiş olması nedeniyle taşınmazların söz konusu alıcıya satış işlemi Genel Kurul’da onaylanmıştır. Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı toplantıya katılmamıştır. Ortaklardan ayrılma hakkı kullanan olmadığı için ayrılma hakkı kullanımı süreci iptal edilmiştir.
 • MMCAS: Şirket, et ve süt üretimi, tarımsal üretim alanında faaliyet gösteren, sektörde öncü firmalara süt tedariki yapan bir firmaya ve elektrik, gaz, endeks okuma, su tüketim ve tedarik işlemlerinin toptan ve perakende faaliyetlerinin hizmet sunumları alanlarında faaliyette bulunan, yüksek miktarda iş yönetme ve iş geliştirme potansiyeli olan bir firmaya iştirak edilmesi hususunda görüşmelere başlanılmıştır.
 • RODRG: Azerbeycan'daki mağazalara ek olarak yeni bir mağaza açılışı için Karvan Mall AVM yönetimi ile görüşmeler başlamıştır. Anlaşma yapıldığı takdirde Ocak ayı içerisinde açılış işlemleri yapılacaktır.
 • RTALB: Şirket merkezine bağlı olarak aşılama ekipmanlarının araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi için Eskişehir ilinde bir Atölye kiralanmasına karar vermiştir.
 • SISE: Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfının elinde bulunan %4,46 oranındaki Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. hissesi Yönetim Kurulunun sermaye artırımına katılmak suretiyle, hakim ortağı olduğumuz Efes Holding A.Ş. sermayesine ayni sermaye olarak eklenmiş, bu işlem sonucunda Vakfın elinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payı kalmamıştır.
 • SISE: Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfının elinde bulunan %4,46 oranındaki Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. hissesi Yönetim Kurulunun sermaye artırımına katılmak suretiyle, hakim ortağı olduğumuz Efes Holding A.Ş. sermayesine ayni sermaye olarak eklenmiş, bu işlem sonucunda Vakfın elinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payı kalmamıştır.
 • TCELL: Şirket geri alım programı kapsamında 155.000 adet alım işlemi yapılmış olup, işlemler 9,44 9,48 TL fiyat aralığından gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 1.466.995 TL'dir.
 • ULAS: Şirket turizm tesislerinden Viva Ulaşlar Hotel'in arsa, işyeri, konut takası ve/veya nakit karşılığı yoluyla satılması veya azami 5 yıla kadar süre ile kiralanması işlemi katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Viva Ulaşlar Hotel'in 5 yıl süre ile kiralanması amacıyla araştırma çalışmalarına başlanmıştır.
 • VAKBN: 2016 yılında Avrupa Yatırım Bankası tarafından Bankamıza KOBİ ve orta ölçekli işletmelerin finansmanında kullandırılmak üzere tahsis edilen 300 milyon EUR tutarındaki fonun ilk dilimini oluşturan 3 yıl geri ödemesiz 8 yıl vadeli 100 milyon EUR tutarındaki kaynağın temin edilmesine ilişkin kredi sözleşmesine ilişkin Garanti Protokolü ise Bankamız ve T.C. Hazine Müsteşarlığı arasında 28 Aralık 2016 tarihinde imzalanmıştır.
 • VERUS: Bağlı Ortaklığımız Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.'nin sermayesinde, Aytaç Biçer ve Halil İbrahim Özer'in sahip oldukları toplam 2.569.230 adet payın (%25,69) tamamının devir işlemi tamamlanmıştır. Söz konusu pay devir işlemi sonrasında Verusa Holding A.Ş.'nin, Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. sermayesindeki pay oranı %68,52'den %94,22'ye yükselmiştir.
 • YKGYO: Şirket’in Ankara-Ankara projesine ilişkin Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin Şirketimiz lehine temyiz yolu açık olmak üzere vermiş olduğu yıkım işleminin iptaline ilişkin karara karşı iptal davasında, Danıştay’ın Şirket lehine vermiş olduğu yıkım işleminin iptali yolundaki karar kesinleşmiştir
Yukarı