Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • ANELE: 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı Brüt(TL): 0,1273389 TL, Net: 0,1082381 TL, ödeme tarihi: 29.11.2018
  • BAGFS: 2015 yılının 3.çeyreğinden itibaren devreye alınmaya başlanarak üretime geçen CAN/AN kimyevi gübre üretim tesisimizin, kurucu ThyssenKrupp Industrial Solutions AG firması tarafından garanti testleri mukavele şartları çerçevesinde yerine getirilmediğinden tesellüm edilemediği ve ThyssenKrupp Industrial Solutions AG firmasının bu sebeple ICC International Court of Arbitration - Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonuçlanmıştır. Bu bağlamda, Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Şirketimiz tarafından ThyssenKrupp Industrial Solutions AG firmasına takriben 24.500.000 EURO tutarında ödeme yapılması doğrultusunda karar vermiştir. Söz konusu tahkim kararının Türkiye'de doğrudan icrası mümkün olmadığından, ThyssenKrupp Industrial Solutions AG firmasının Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde tenfiz yoluna başvurması beklenmektedir.
  • CEMTS: Pay Başına Brüt Temettü: 0,0588235 TL Teorik Fiyat: 5,761 TL. OSTİM: Şirketimizin mali yapısının düzenlenmesi, finansman maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla; Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 135.000.000 TL (Yüzotuzbeş milyon Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 54.000.000 TL (Ellidört milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 54.000.000 TL (Ellidört milyon Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak (%100 oranında) artırılarak 108.000.000 TL (Yüzsekiz milyon Türk Lirası)'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
  • TCELL: S&P, 17 Ağustos 2018'de açıkladığı Türkiye ülke notu düşüşünü yansıtma amacıyla TCELL’in kredi notunu "BB-" olarak belirledi. S&P, TCELL’in riskten korunma kapsamında göstermiş olduğu performansa rağmen TL’de yaşanan bozulmanın şirketin nakit akımını baskı altında tutmasını beklediğini vurguladı. Bu nedenle TCELL’in münhasır notu “BBB” seviyesinden "BBB-" ye düşürüldü. Bu not "yatırım yapılabilir" seviye olmaya devam etmektedir. – nötr
  • TTKOM: S&P, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" seviyesinden "B+" seviyesine revize edip not görünümünü "Durağan" olarak teyit etmenin ardından TTKOM’un uzun vadeli kredi notunu "BB+" dan "BB-" ye revize etti. TTKOM’un not görünümünde ise değişiklik olmadı ("Durağan"). Diğer yandan S&P, TTKOM’un bağımsız kredi profili notunu da "bbb-" den "bb+" ya revize etti. - nötr
  • VBTS: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, SANEL.E payları 29/08/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 12/09/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Borsa İstanbul:

  • SPK BÜLTENİ:
  • Bugün Finansallarını Açıklamasını Beklediğimiz Şirketler:

Yukarı