Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  AKBNK - Akbank 2Ç20 konsolide olmayan net karı bizim beklentimize (1,54mlr TL) ve piyasa beklentisine (1,50mlr TL) paralel 1,59mlr TL(çeyreklik +%21, yıllık +%24) olarak açıklandı ve bu rakam çeyreklik %11,4 özkaynak karlılığına işaret etmektedir. Tahminimizdeki hafif sapmanın temel nedeni Eurobond pozisyonlarındaki kar realizasyonuna bağlı olarak yükselen 347mnTL net ticari kar (YFt: 120mnTL, 1Ç20: 434mn TL zarar) ve beklentimizin altında gelen 208mnTL diğer gelirlerdir(YFt: 390mnTL). Artan Tüfe’ye endeksli menkul kıymet getirileri (741mn TL, 1Ç20: 647mn TL) ve azalan swap maliyetlerine rağmen (590mn TL, 1Ç20: 738mn TL), kredi getirilerindeki düşüş ile net faiz marjı 442baz puana (1Ç20: 483bp) ve net faiz gelirleri 4,7mlr TL’ye geriledi (YFt: 4,8mlr TL, çeyreklik -%5, yıllık +%28). Varlık kalitesi tarafında, donuk alacak girişlerinde azalmaya bağlı olarak donuk alacak oranı %6,2’ye geriledi (1Ç20: %6,7). Gerçeğe uygun değerleme farkı kaynaklı LYY için ayrılan 412mnTL tutarında provizyon ve Grup II ve III karşılık oranlarında yaklaşık 30bp artışla provizyon giderleri 2,6mlr TL (çeyreklik yatay, yıllık +%51) seviyelerinde seyreden provizyon giderleri ile net risk maliyeti 317 baz puana yükseldi (1Ç20: 201bp). Regülasyon değişikliği sebebiyle komisyon gelirleri yıllık %27 daralırken faaliyet giderlerindeki %9 artış ile gider gelir oranı %31,6 olarak gerçekleşti. Konsolide SYR ve Ana SYR oranları %19 ve %16,1. 2020 yıl sonu tahminlerinde yapılan revizyona göre, Banka Yönetimi TL kredilerde düşük yüzde yirmiler seviyesinde (önceki yüksek çift haneli) büyüme beklerken YP kredilerde yaklaşık %10 daralma öngörmektedir (önceki: düşük tek haneli büyüme). Net faiz marjında %4,2-%4,5 arası beklenirken(önceki %4 üstü) komisyon gelirlerinde yüksek tek haneli daralma öngörülmektedir (önceki: yüksek tek haneli büyüme). Bankanın muhafazakar provizyon politikası ile risk maliyetinin 250-300bp seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir (önceki: 200bp). Böylelikle özkaynak karlılığı tahmini düşük çift haneli rakamlara gelmektedir (önceki: orta çift haneli). NÖTR AKSEN – Şirket Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin üretiminin duruşu için TEİAŞ’a başvuruda bulundu. Şirket daha önce de Şubat – Nisan döneminde piyasa koşulları nedeniyle üretim durdurma kararı almıştı.
  ANACM – Şirket, nakit kar payının ikinci taksiti için tarihi 24.08.2020 olarak güncellerken, SPK ile yapılan görüşme ve onay neticesinde 1 Ekim sonrasında dağıtılacak temettülerde 26.08.2020 tarihinde elinde pay bulunanlar faydalanabilecekler.
  BIZIM – Bizim Toptan 2Ç20'de piyasa beklentilerinin üzerinde 7mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 7mn TL net kar;YF Bekl: 6mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı 2Ç19ye göre %10 yukarıdadır ve 1Ç20 rakamının %94 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 2Ç20'de yıllık bazda %18 artarak 1328mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 1309mn TL; YF Bekl: 1296mn TL).Ana kategori büyümesi bu çeyrekte bizim beklentimizin altında %13 olarak gerçekleşirken, sigaradaki %33’lük kuvvetli büyüme, toplam ciro artışının bizim beklentimiz üzerinde gerçekleşmesine sebep oldu. HORECA (otel-restoran-kafe) segmentinde Covid-19 kaynaklı kısıtlamalar kaynaklı ciddi düşüş yaşandı. HORECA müşterileri hariç satışlardaki büyüme %25.4 olarak gerçekleşti. FAVÖK rakamı ise 2Ç20'de 2Ç19ne göre %21 düşüşle 55mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 58mn TL; YF Bekl: 49mn TL) çeyreksel bazda ise %7 yükseliş göstermiştir. 2Ç20'de şirketin FAVÖK marjı 2Ç19'ye göre 2.0 puan daralma göstererek %4.2 olmuştur. Faiz etkisinden arındırılmış düzeltilmiş FAVÖK ise, düşük marjlı sigara ve şekerdeki kuvvetli büyümeye ve Covid-19 kaynaklı giderlere rağmen yıllık bazda %22 büyümüş ve düzeltilmiş FAVÖK marjı 0.2 puan artarak %3.3 seviyesine ulaşmıştır. Diğer yandan, şirketin net nakdi 253mn TL olarak gerçekleşirken, Net Nakit/FAVÖK çarpanı ise 1.1x oldu. Şirket bugün saat 15:00’da bir telekonferans düzenleyecek.
  FROTO – FROTO’nun 2Ç’de faaliyet kar marjları güçlü, satış beklentisi yukarı revize edildi. Ford Otosan 2Ç20'de piyasa beklentilerinin hafif üzerinde 280mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 265mn TL net kar; YF Bekl: 278mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı geçen seneye göre %32 düşüşe işaret etmektedir. Şirketin satış gelirleri 2Ç'de yıllık bazda %37 düşerek 5.7 milyar TL oldu, bu düşüşte ihracat satış adetlerinde pandemi nedeniyle üretime ara verilen dönemde yaşanan %62’lik düşüş etkili oldu. Yurtiçi satışlar ise %16 artış gösterdi. Şirketin 2020 beklentileri yurtiçi satışlar için 55-65 bin aralığından 80-90 bin adet aralığına, ihracat için ise 225-235 bin adet aralığından 230-240 bin adet aralığına revize edildi. Şirketin FAVÖK marjı uzun dönem sonra ilk kez %10 seviyesinin üzerine çıktı ve %11 olarak açıklandı (beklenti %9.7). Faaliyet kar marjlarındaki yükselişin devamına yönelik şirket yönetiminin olası mesajları, kar beklentilerinde yukarı yönlü revizyon potansiyeli doğuracaktır. Piyasa tepkisinin olumlu olmasını tahmin ediyoruz.
  GARAN – Garanti Bankası 2Ç20 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 2Ç20'de bankanın TL1587mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL1564mn net kar olması yönünde. 1,587mlr TL net kar (çeyreklik -%3) ve %12 özkaynak karlılığı tahminimiz TL kredi mevduat makasındaki daralmaya (Net faiz gelirleri: 5,5mlr TL, çeyreklik -%3) ve komisyon gelirlerindeki düşüşe (1,3mlr TL, yıllık -%23) işaret ederken, karşılık giderlerinde ise 4,2mlr TL’ye gerileme bekliyoruz (çeyreklik -%26). Banka’nın bu çeyrekte ayrılan 250mn TL serbest karşılıkla muhafazakar provizyon politikasını sürdürmesini bekliyoruz. Serbest karşılık ayrılmamış olsaydı %14 özkaynak karlılığı açıklanabileceğini düşünüyoruz.
  TKFEN – Tekfen’in 2Ç net karı beklentilerin altında gerçekleşti. Tekfen Holding 2Ç’de 98mn TL net kar açıkladı (Piyasa tahmini: 119mn TL net kar; YF tahmin: 137mn TL net kar). Şirketin net karı bir önceki seneye göre %75 gerilerken, FAVÖK ise %50 daralma kaydetti. FAVÖK performansı piyasa beklentilerine kıyasla %9 daha yukarıda gerçekleşti. İnşaat ve kimya (gübre) segmentlerinde ciro performanslarında yavaşlama gözlenirken, kar marjlarında ilk çeyreğe göre bir miktar toparlanma kaydedildi. Servis (terminal yönetimi) iş kolu ise FAVÖK katkısını artırarak sonuçları destekledi. Şirket yönetimi 2020 tahminlerinde kısıtlı aşağı yönlü revizyonlar yaparak satış/FAVÖK/net kar beklentilerini sırasıyla %10,%3 ve %6 oranında aşağı çekti. Bu çeyrekte dikkat çeken bir diğer gelişme, şirketin net nakit pozisyonundaki azalma oldu. 1Ç’de 3.3 milyar TL olan Tekfen’in net nakdi, 2Ç itibariyle 1.8 milyar TL’ye geriledi. Socar’ın petrokimya şirketinden azınlık hisse alımı, yatırım harcamaları ve işletme sermayesi değişimi nakit pozisyonundaki düşüşün sebepleri arasında yer aldı. Sonuçlar ve şirketin tahminlerindeki revizyon ufak çaplı olsa da, net nakit pozisyonundaki düşüş ile beraber bugün piyasada olumsuz etki göstermesi beklenebilir. Genel

Yukarı