Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ARENA: Şirket, uçtan uca veri depolama çözümleri sunan Western Digital Corp. firması ile; WD, Sandisk ve G-Tech marka ürünlerin Türkiye genelinde dağıtımına ilişkin distribütörlük anlaşması imzalanmıştır.Dünyanın en büyük veri depolama birimi üreticilerinden biri olan ve yıllık yaklaşık 20 Milyar Amerikan Doları cirosu bulunan Western Digital Corp. firması , geçtiğimiz yıllarda dünyanın en büyük flash bellek üreticilerinden Sandisk'i de satın alarak bünyesine katmıştı.İmzalanmış olan distribütörlük anlaşması ile elde edilecek yıllık cironun 15 milyon Amerikan Dolarının üzerinde olması beklenmektedir.
 • BIMAS: Mevcut program kapsamında 09 Mayıs 28 Haziran 2018 tarihleri arasında 2.038.062 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu BIMAS payları önceki programlarda yapılan alımlarla birlikte 3.268.342 adet'e ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,08)
 • DGZTE: Şirket bugün seans öncesi brüt 0.29TL nakit temettü dağıtacaktır.
 • ODAS: Kayıtlı sermaye tavanının 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde 210.000.000 TL'den 600.000.000 TL'ye artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılmasına karar verilmiştir. Ayrıca şirket 2018 yılında temettü dağıtmama kararı almıştır.
 • ORGE: Kuveyt Devleti'nde kurulu Najlaa International General Trading and Contracting, WLL (NIGT) şirketi ile Orge adına Kuveyt Devleti'nde iş geliştirme çalışmalarında bulunmak üzere aracılık-vekalet sözleşmesi imzalanmıştır.Sözleşme kapsamında NIGT şirkete uygun proje ve sözleşme önerilerinde bulunacak, şirketin uygun gördüğü projelere teklifte bulunması için gerekli her türlü hukuki ve ticari işlemin yapılması konusunda Orge’yi bilgilendirerek gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlayacak, gerekli olması halinde şirkete lojistik destek verecek, bölgenin hukuki ve ticari kuralları hakkında şirkete danışmanlık yapacak, kamu ve özel kurumlar nezdinde şirkete destek olacak ve Orge’yi temsil edecektir.Sözleşme bir yıl sonra iptal opsiyonlu olmak üzere iki yıl için geçerli olacaktır.
 • SAYAS: Şirket, ZER Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. tarafından Ford bayilerine yönelik Bayi operasyonları Sinyalizasyon tedariki amacıyla düzenlenen ihaleye toplam 4.349.380 Türk Lirası tutarında bir teklif vermiştir. 30/4/2018 tarihli açıklamada Almanya'da mukim bağlı ortaklığı imm-network GmbH ile Robert Bosch GmbH arasında akdedilen çerçeve sözleşme kapsamında projekte edilen iş hacmine ulaşılamayacağı ve alınan münferit siparişlerin Şirketin üretim planlamasını ve sevkiyat optimizasyonunu olumsuz etkilediği görüldüğünden siparişlerin doğrudan fabrikada üretilmemesine karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu karar ertesinde ve imm-network GmbH'ın tasfiyesi ile birlikteRobert Bosch GmbH ile ticari ilişki sonlanmış bulunmaktadır.
 • SILVR: Şirketin, gelecekteki planlarını gerçekleştirmek amacı ile yapacağı yatırımlar için 24.11.2017 tarihinde onaylanan 133940 sayılı yatırım teşvik belgesi bu defa ürün çeşitlendirmesi ve ar-ge yatırımlarının artırılması amacı ile revize edilmek üzere yapılan başvuru , 27.06.2018 tarihinde T.C Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nezdinde 87.470.390 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı sonuçlanmış ve Yatırım Teşvik Belgesi onaylanmıştır.
 • TRGYO: Şirket bugün seans öncesi brüt 0.05TL nakit temettü dağıtacaktır.
 • VESBE: 24.05.2018 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Şirketin Manisa OSB'de 750 bin adet/yıl çamaşır makinası ve 750 bin adet/yıl çamaşır kurutma makinası üretim kapasitesi ile kurduğu yeni üretim tesisinin çamaşır makinası bölümünde test üretimi çalışmaları tamamlanarak seri üretime başlanmıştır.
 • YKBNK: Banka Yönetim Kurulu'nun 28.06.2018 tarihli kararı ile Banka'nın tasfiye hesaplarında izlenen; 30.04.2018 tarihi itibarıyla donuk alacak tutar toplamı 513.742.516,18 TL tahsili gecikmiş alacağın, toplam 31.153.000,00 TL bedelle Güven Varlık Yönetimi A.Ş., Hayat Varlık Yönetim A.Ş. ve İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiştir. Haber etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

Borsa İstanbul:


SPK Bülteni:

  Gentaş Metal ve Mistral GYO’nun kar payından sermaye artırım başvuruları onaylanmıştır.

Yukarı