29.06.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKBNK: Banka, Rekabet Kurulu'nun idari para cezası verilmesine dair anılan kararına karşın, Ankara 2. İdare Mahkemesi nezdinde açılan iptal davasının reddine ilişkin kararın temyizinde; Danıştay tarafından reddedildiği tebliğ edilmiştir. Banka karar düzeltme başvurusunda bulunacaktır.
 • AKSEN: Şirket, 729 gün vadeli (2 yıl) ve 1093 gün vadeli (3 yıl) toplam 200 milyon TL nominal tutarda iki adet değişken faizli, 3 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracını başarı ile tamamlamıştır. 2016 yılının en yüksek meblağlı ihraçlarından biri olan tahvillerin tamamı "Nitelikli Yatırımcılara Satış" yoluyla, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığında gerçekleştirilmiştir.
 • BAGFS: Yunanistan ve Bulgaristan'a ihraç edilmek üzere, Eurochem ve Sembodja firmalarından toplam tutarı 728.870 USD olan 23 ton AS ve 2.100 ton DAP siparişi alınmıştır. Sevkiyatlar Haziran ve Temmuz aylarında tamamlanacaktır.
 • BEYAZ: Dört yatırımcı 1.518.859 lot payı borsada işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • BTCIM: Yıldız Egeli Yavuz, 1,05 TL fiyattan 263.852 lot alış işlemi gerçekleştirmiştir. Begüm Egeli Bursalıgil, borsa dışında 1,05 TL fiyattan 263.853 lot A grubu hisse alış işlemi gerçekleştirmiştir
 • DESA: Şirket, “Markantalya AVM Samsonite Şubesi’ni açmış olup, toplam mağaza adedi 111’e ulaşmıştır.
 • EGCYH (EGLYO): Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (EGLYO), tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirket tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirket bünyesinde birleşilmesine karar verilmiştir. Buna göre 2015 yıl sonu bilançoları ile gerçekleşecek olan birleşme işlemi için uzman kuruluş raporu hazırlanacaktır.
 • EKGYO: Şirket projelerinden "İstanbul Ataşehir Batı Bölgesi 1. Kısım 6. Bölge Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi"nde "3334 Ada 5 Parsel Ticaret + Ofis Bloğu Ada İçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşi"nin (Projedeki Son Bölüm) Kısmi Geçici Kabulü yapılmış olup "Kısmi Geçici Kabul Tutanağı" 24.06.2016 tarihinde onaylanmıştır.
 • GARAN: Banka’nın takipteki krediler portföyünde yer alan ve anapara bakiyesi 31 Mayıs 2016 tarihi itibarı ile 139.045.179,13 TL olan; kredi kartı, bireysel destek kredisi ve kredili mevduat ve masraf hesabı türündeki kredilere ilişkin tahsili gecikmiş alacakları ile 20 Mayıs 2016 tarihi itibarı ile anapara bakiyesi 92.641.397,04 TL. olan; ticari krediler, çek hesapları, kredi kartı, kredili mevduat ve masraf hesabı türündeki sorunlu ticari kredi alacakları, toplam 17.850.000,00 TL.'ye Turkasset Varlık Yönetim AŞ.'ye satılmıştır.
 • ISFIN: Cem Okullu 0,99 TL fiyattan 277.401 lot alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 • IZMDC: Şirket bağlı ortaklığı İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'den alınan bilgiye göre; mevcut ithal kömüre dayalı elektrik enerjisi üretim kapasitesini 350 Mwe gücünde arttıracak ilave yatırımla ilgili ana ithal ekipmanları konusunda China Western Power Industrial Co., Ltd. ile 164 Milyon USD tutarında ön anlaşma imzalanmıştır.
 • KIPA: Şirket’in 1 Mart – 29 Mayıs 2016 mali dönemine ilişkin net zararı 60.6 mn TL olmuştur. (2015 Eş Dönem: 67.8 mn TL)
 • KRONT: Şirket’in Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinde pazarlama ve ar-ge faliyetlerini yürütmek üzere, Krontech Inc.'in kuruluşu 24 Haziran 2016 tarihinde tamamlanmıştır. Krontech New York’da Temmuz ayında faaliyetlerine başlayacaktır.
 • LKMNH: Şirket, Özel Akay Hastanesi'ne ait bina hariç, ruhsat, kadro, haklar, tüm sabit kıymetlerin 22,3 m TL + KDV bedel ve 24 ay vade ile ödenerek satın alınmasına, Özel Damla Sağlık Hizmetleri A.Ş.'ye ait olan 18.000 m2 kapalı alana sahip hastane binasının aylık 185.000 TL + KDV bedel ile 15 yıllığına kiralanmasına, binanın satılması halinde ön alım hakkının şirketimize verilmesine karar verilmiştir. Rekabet Kurumu onayını müteakip yürürlüğe girecek sözleşme ile Şirketimiz toplam yatak sayısı %23 artarak 509'dan 630'a çıkmaktadır.
 • NTHOL (NTTUR): Net Holding, NTTUR payları ile ilgili olarak 1,57 fiyattan özel emir ile 17.495.000 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir.
 • SISE: Şirket ile EBRD arasında 40 mn Euro tutarda kredi alınması amacıyla kredi sözleşmesi ve Şirket’in Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.'de sahip olduğu payın %10 tutarındaki toplam 5,800,000 Türk Lirası nominal payın EBRD'ye devri amacıyla hisse devir sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir. SPK, Şirket’in bedelsiz pay olarak temettü dağıtma başvurusunu onaylamıştır.
 • SRVGY: Şirket payları ile ilgili olarak 2,43 TL işlem fiyatından 3.129.487 Adet Alım/Satım işlemi şirket hissedarlarından Avni Çelik ve Mustafa Latif Topbaş arasında gerçekleştirilmiştir.
 • TSKB: Banka yönetim kurulunca verilen yetki çerçevesinde uluslararası piyasalardan Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg koordinatörlüğünde 16 bankanın katılımıyla, 367 gün vadeli toplamda 237.500.000 EURO ve 12.500.000 ABD doları tutarında olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredi anlaşması imzalanmıştır.
 • TSPOR: Kulüp oyuncusu Aykut Demir'in 2016/17 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak,1299 Osmanlıspor A.Ş. futbol kulübüne geçici olarak transfer edilmesine,yine bu bağlamda oyuncunun 2016/17 futbol sezonu alacaklarından 250.000.-EUR'luk kısmının Kulüp tarafından karşılanmasına karar verilmiştir.
 • YAZIC: Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. (KYYDAŞ) ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. (ÖSYAŞ) olarak iştiraki Anadolu Endüstri Holding A.Ş. (AEH)'nin eşit temsil ve eşit yönetimine ilişkin olarak işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. Bu işbirliği kapsamında herhangi bir pay alımı, satımı ve değişimi olmayacak olup, sadece AEH Esas Sözleşmesi'nde bazı değişikler yapılacaktır. Bu işbirliği ile AEH Esas Sözleşmesi'nde bazı değişiklikler yapılarak, KYYDAŞ ve ÖSYAŞ'ın AEH Yönetim Kurulu'nda eşit temsil edilmeleri ve eşit sayıda aday göstermeleri ve yönetim kurulunun en az üçte birinin profesyonel üyelerden oluşması sağlanacak; genel kurul seviyesinde esas sözleşmenin değiştirilebilmesi dahil, her türlü kararın alınması sermayeyi temsil eden payların %70'nin oyuna bağlanacaktır.
 • ANHYT ve VAKFN bugün bedelsiz pay olarak temettülerini dağıtacak.
Yukarı