Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • BRKO: Şirket Sermayesinin 77.288.314,130 TL den, 42.711.685,870 TL ilave bedelli olarak artırılarak 120 milyon TL ye çıkarılması ile ilgili olarak rüçhan hakkı süresinin uzatılmasına ilişkin İzahname değişikliği talebi 28.05.2018 tarihinde SPK tarafından onaylanmıştır. Bu onay ile 30.05.2018 tarihinde bitecek olan rüçhan hakkı kullanım süresi 16.07.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • BOYP:1.000.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 257.700.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %155,22 oranında arttırılarak 657.700.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına,Arttırılan 400.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden 1 Kuruş nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 40.000.000.000 adet payın tamamının hamiline yazılı olarak ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına,Şirket Esas Sözleşmesi'nin (6) Numaralı maddesi tahtında Yönetim Kurulu'na verilen yetki uyarınca, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
  • EKGYO: Şirket, sahip olduğu, İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Dursunköy mahallesindeki 3.639.117 m2 büyüklüğündeki arsasının %50 hissesini, 312,5 milyon TL+KDV nakit bedelle Türk Hava Yolları Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'ne satmak üzere protokol imzalamıştır.Söz konusu protokol çerçevesinde, Şirketin arsalar üzerinde Türk Hava Yolları Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. ile birlikte, etaplar halinde geliştireceği projelerden elde edilecek "net kazanç", %50'si Emlak Konut'a, %50'si Türk Hava Yolları Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'ne ait olmak üzere paylaşılacaktır.YF Araştırma Yorum: Bu haberin, şirketin nakit pozisyonunu pozitif etkileyeceğini düşünüyoruz.

Borsa İstanbul:

  • ISFIN:Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, ISFIN.E payları 29/05/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 12/06/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
  • OZGYO: Rüçhan hakkı referans fiyatı 3.37 olarak belirlenmiştir. Bugün Seans Öncesi Temettü Dağıtacak Şirketler: Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Temettü Verimi ISDMR 0,7 0,7 EREGL 0,84 0,7684681 6.8% MAVI 0,522045 0,4437383 AEFES 0,4224 0,35904 1.6% INDES 1,0357202 0,8803622 11% DGATE 0,4 0,34

Yukarı