28.10.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AFYON: Şirket bedelli sermaye artırımından elde edilmiş olan 98.069.285 TL’lik fonun tamamı Çimento fabrikasının taşınması ve yeniden kurulumu hususunda kullanılmıştır.
 • AKGUV: T.C Merkez Bankası İzmir Özdere Naim Talu Eğitimi Seminer ve Dinlenme Sitesi İçin 01.01.2017 31.12.2018 tarihleri arasında 2 yıl Süreli Özel Güvenlik Hizmeti Alımı işinin "1.496.004 TL + KDV" tutarlı sözleşmesi imzalanmıştır.
 • ALKA: Şirket’in İnterpap Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. (İnterpap) den alacağı ile ilgili olarak alınan iflas kararına, iflas masası re'sen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı' na hileli iflas suçu ile suç duyurusunda bulunmuş, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde hileli iflas suçu ile ceza davası açılmıştır.
 • ARCLK: Şirket’in ana ortağı Koç Holding’in %5 oranında pay sahibi olduğu müşterek yönetime tabi ortaklığı Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Arçelik-LG) yönetimi ve faaliyetlerine ilişkin olarak Arçelik A.Ş, Koç Holding A.Ş. ve LG Electronics, Inc arasında, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere yeni bir Ortaklık Sözleşmesi imzalanmıştır. Yeni sözleşme, eskisi ile aynı şekilde, yönetim kontrolünün Koç Topluluğu ve LG Electronics arasında %50-%50 paylaşımı esasına dayanmaktadır. Yeni ortaklık döneminde Arçelik-LG, mevcut durumda üretilen Ev Tipi Klima‘ların (RAC) yanısıra, ticari klima pazarında beklenen büyümeye hazırlık amacıyla Ticari Klima (CAC) da üretecektir. Ayrıca Arçelik A.Ş., Nisan 2017'den itibaren Türkiye pazarında, tek üniteli hafif ticari klimalar hariç tüm LG markalı ticari ürünlerin Türkiye'de satış hakkına münhasıran sahip olacaktır.
 • BRISA: 011 yılı vergilendirme dönemine ilişkin 4.675.169,67 TL vergi aslı ve 8.289.828,43 TL vergi ziyaı cezasının, 4.232.081,47 TL vergi aslı ve 7.481.370,99 TL vergi ziyaı olmak üzere toplam 11.713.452,46 TL'lık kısmıyla ilgili ihtilaflar için 6736 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanılması amacıyla başvuru yapılmıştır. Bu kapsamda, yurtiçi ÜFE dahil 2.399.503,34 TL tutarındaki toplam yükümlülüğün 30 Kasım 2016 tarihine kadar peşin olarak ödenmesi suretiyle, söz konusu ihtilafların sonlandırılması öngörülmektedir.
 • BTCIM: Şirket’in duruş bildiriminde bulunduğu 2.fırınımızın modernizasyon faaliyetleri ve planlı revizyon işleri tamamlanmış olup, itibariyle faaliyete geçmiştir.
 • GLYHO: Şirket’in 100.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihraç talebi SPK’ca olumlu bulunmuştur. JCR Eurasia Rating, Global Yatırım Holding A.Ş.'nin ve ‘Tahvil İhracı Nakit Akımları'nın periyodik gözden geçirme sürecinde,Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB (Trk)'Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları'nı ‘BBB-' olarak teyit etti.
 • HALKB: Banka’nın 6 milyar TL tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilebilmesi için yapılan ihraç tavanı başvurusu onaylanmış olup, 175 gün vadeli, 750 milyon nominal TL, fazla talep gelmesi halinde 1 milyar nominal TL tutara kadar artırılabilecek bono halka arzı 07-08-09 Kasım 2016 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilecektir.
 • KLNMA: Banka, mevcut 160 mn TL ödenmiş sermayesini nakden 340 mn TL artırarak (%212,5 bedelli Rüçhan Fiyatı: 1 TL) 500 mn TL’ye çıkarma kararı almıştır.
 • NUHCM: Özlem Abacı 40.066 lot hisseyi Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek amacıyla MKK’ya başvurmuştur.
 • OSTIM: Şirket, 18 mn TL’lik ödenmiş sermayesini iç kaynaklardan 9 mn TL artırarak (%50 bedelsiz) 27 mn TL’ye çıkarma kararı almıştır.
 • PNSUT: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın okul sütü ihalesine Pınar Süt-Dimes Gıda iş ortaklığı olarak teklif verilmiş olup,ihale sonuçlarının açıklanmasını takiben açıklama yapılacaktır.
 • RYGYO: Şirket İzmir-Menderes’te bulunan deposunu Mobiljet Dayanıklı Tüketim Mamull.Mobilya Montaj Servis Ambar ve Nak.Taş.Hiz.San.ve Tic.A.Ş.'ye 5 seneliğine (5 yıllık 575.000 TL) kiraya vermiştir.
 • SAHOL: Demet Çetindoğan 8 milyon lot hisseyi Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek amacıyla MKK’ya başvurmuştur.
 • SNGYO: İstanbul-Ümraniye’de yer alan 6.243 m2 ve 5.019 m2 büyüklüğündeki iki arsanın toplam 9.679.000 TL’ye alınmasına karar verilmiştir.
 • TCELL: Şirket, toplam (gecikme faizi hariç) 455 milyon TL tutarındaki cezalı Özel İletişim Vergisi tarhiyatları ve bunlar dışında kalan yaklaşık 20 milyon TL tutarındaki kamu alacakları için 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanılması amacıyla başvuruda bulunmuştur. Bahsi geçen yapılandırma kapsamında, yurtiçi ÜFE dahil yaklaşık 130 milyon TL tutarındaki toplam yükümlülüğün 30 Kasım 2016 tarihine kadar peşin olarak ödenmesi suretiyle, söz konusu ihtilaflar ile inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerin sonlandırılması öngörülmektedir.
 • TEKTU: Şirket ortağı Mehmet Ali YILMAZ şirketimize 27.10.2016 tarihinde başvuruda bulunarak; pay başına 0.70 TL olan Tahsisli Sermaye Artırımı talebinin %42,8 fazlasıyla asgari nominal bedel (1 TL) üzerinden kabul edilmesi, kabul edilen bu bedelin konjokturel piyasa şartlarıyla örtüşmemesi ve yukarıda belirtilen kısıtlamalar nedeniyle sermaye artırımına katılmayacağını belirterek başvurunun iptal edilmesini istemiştir. Söz konusu talep Sermaye Piyasası Kuruluna da iletilecek olup başvurunun işlemden kaldırılması talebinde bulunulacaktır.
 • ZOREN: Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ ("Zorlu Jeotermal"), Kütahya İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen jeotermal kaynak arama sahasına ait arama hakkının verilerek ruhsatlandırılması ihalesine katılmış ve ihaleyi 450.000 TL artı KDV bedel ödemeyi kabul ve taahhüt ederek kazanmıştır. Zorlu Jeotermal, Kütahya-Simav’da yer alan 4950 hektar Yeniköy jeotermal sahasında jeotermal kaynak araması yapmaya hak kazanmıştır. Ayrıca Şirket’in 371 gün vadeli 56 mn TL’lik nominal değerdeki değişken faizli özel sektör tahvil başvurusu onaylanmıştır. Açıklanan önemli 3Ç16 Finansalları
 • BIZIM: 3Ç16: 4,5 mn TL kâr 9A16: 12 mn TL kâr (YF Beklenti: 3,9 mn TL kâr, Piyasa Konsensus: 4,4 mn TL kâr / 3Ç15: 5 mn TL kâr, 2Ç16: 61 mn TL zarar, 9A15: 9 mn TL kâr) YF Araştırma Yorum: Hisse özelinde kısa vadede önemli bir fiyat hareketi beklemiyoruz.
 • FROTO: 3Ç16: 174 mn TL kâr 9A16: 638 mn TL kâr (YF Beklenti: 117 mn TL kâr, Piyasa Konsensus: 169 mn TL kâr / 3Ç15: 151 mn TL kâr, 2Ç16: 261 mn TL kâr, 9A15: 557 mn TL kâr) YF Araştırma Yorum: Operasyonel performansın beklentilerin altında gelmesi sonrasında Şirket beklentilerini aşağı yönlü revize etmiştir. Hisse fiyat performansının kısa vadede negatif olmasını bekliyoruz.
 • TSKB: 3Ç16: 118 mn TL kâr YF Araştırma Yorum: Banka’nın kârı piyasa beklentilerine paralel gelmiştir.
 • TTRAK: 3Ç16: 62 mn TL kâr 9A16: 276 mn TL kâr (YF Beklenti: 59 mn TL kâr, Piyasa Konsensus: 58 mn TL kâr / 3Ç15: 65 mn TL kâr, 2Ç16: 134 mn TL kâr, 9A15: 177 mn TL kâr) YF Araştırma Yorum: Beklentinin üzerindeki operasyonel performansı nedeniyle pozitif fiyat hareketleri bekliyoruz.
 • VESTL: 3Ç16: 90 mn TL kâr 9A16: 266 mn TL kâr (YF Beklenti: 38 mn TL kâr / 3Ç15: 49 mn TL zarar, 2Ç16: 69 mn TL kâr, 9A15: 81 mn TL zarar) YF Araştırma Yorum: Operasyonel performans beklentilere paralel gerçekleşse de güçlü net kârı olumlu buluyoruz.
Yukarı