28.09.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKBNK: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin ve Akbank'ın da içinde olduğu birçok bankanın kredi notunu olası bir indirim için incelemeye almıştı. Moody's bu incelemeyi tamamlamış ve Türkiye'nin kredi ve bono notunu "yatırım yapılabilir" seviyenin altına indirmiştir. Bu not indirimine istinaden Akbank'ın Uzun vadeli yabancı ve yerli para cinsinden kredi notları Baa3'ten Ba2/Ba1 indirilmiştir. Görünümleri durağandır.
 • AKSGY/SAFGY: Şirketlerin birleşme işlemi için Rekabet Kurulu başvurusu yapılmıştır.
 • AVOD: Sözleşme imzaladığı Alman firması DMT Consulting GMBH yetkilileri; Şirket bağlı ortaklığı Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnş. San. Tic. A.Ş.'ne ait Köyceğiz / Muğla'da yer alan maden ile Şirket iştiraki Avod Altın Madencilik Enerji İnş.San.ve Tic. A.Ş.'ne ait Boğazkale/Çorum’da bulunan madenlerin değerlemelerini yapmak üzere, Çorum ve Köyceğiz'de incelemelere başlamıştır.
 • EKGYO: Şirket projelerinden "Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş." taahhüdü altında bulunan "İstanbul Şişli Ayazağa 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" nde (Maslak 1453) 1 adet blok ve Bu Bloğa Ait Altyapı İşlerinin Kısmi Geçici Kabulü yapılmış olup "Kısmi Geçici Kabul Tutanağı" 26.09.2016 tarihinde onaylanmıştır.
 • ENKAI: Şirket, bugün hisse başı brüt 0,03333 TL (net 0,02833 TL) kâr payı dağıtacaktır.
 • HALKB: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 23 Eylül 2016 tarihinde yatırım yapılabilir seviyenin altına indirmiştir. Bu not indirimine istinaden Halkbank'ın uzun vadeli yerel para cinsinden notu Ba1, uzun vadeli yabancı para cinsinden mevduat notu Ba2 olarak belirlenmiştir.
 • ISCTR: 26 Eylül 2016 tarihinde Bankamızın Uzun Vadeli Türk Parası ve Yabancı Para İhraççı notları ile Uzun Vadeli Türk Parası Mevduat Notunu Baa3'ten Ba1'e; Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notunu, Baa3'ten ülke tavanını teşkil eden Ba2'ye düşürmüştür. İlgili notların görünümleri Durağan olarak belirlenmiştir.
 • KCHOL: Moody's Investor Services tarafından Koç Holding A.Ş.'nin kredi notu ile ilgili olarak yürütülen inceleme çalışması tamamlanmış olup; Şirket aaliyetleri ve finansal yapısı da dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde, uzun vadeli kredi not değiştirilmeksizin yatırım yapılabilir seviye olan "Baa3" olarak teyit edilmiş, görünüm ise durağan olarak revize edilmiştir.
 • KERVN: Şirket aktifine kayıtlı Kervansaray Uludağ Oteli ile ilgili olarak yaptığı hukuki işlemlerde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na cevaben 26.09.2016 tarihinde 4916 sayılı Kanun'un Geçici 2 nci maddesi hükmünden yararlandırılmasına ilişkin yazılı başvuru yapılmıştır.
 • OTKAR: Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) kurulu Tawazun Operations Company LLC ("Tawazun") ile başta BAE olmak üzere bölge ülkelerdeki savunma sanayi faaliyetlerinde işbirliğinde bulunmak amacıyla, Şirket’in %100 bağlı ortaklığı Otokar Land Systems Limited LLC/Fze'nin ("Otokar LS"), Tawazun'un bağlı ortaklığı Heavy Vehicles Industries LlC/Fze ("HVI") ünvanlı şirketi ile birlikte kurması öngörülen ortak girişim şirketi ile ilgili olarak işlemleri gerçekleştirmek ve gerekli sözleşmeleri imzalamak üzere Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
 • RYGYO: Şirket portföyünde yer alan Eskişehir-Tepebaşı’nda yer alan 3.298,40 m2'lik arsanın üzerinde bulunan 12.718 m2'lik Otelin Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskanı) alınmıştır. İşyeri ve ortak alanlardan oluşan gayrimenkulün mağazalar ve dükkanlar hariç olmak üzere 7.531 m2'lik Otel binası "Rey Otel İşletmeciliği ve Ticaret Ltd.Şti.'ye 3 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen Otel binasından 3 senede yaklaşık KDV dahil 10.750.000 TL gelir elde edilecektir. Binanın, HILTON International Manage LLC şirketi tarafından 20 yılı kesin, 20 yılı da opsiyonel olarak toplam 40 yıl süre ile işletilmesi için sözleşme imzalanmıştır.
 • SKBNK: Moody's tarafından Türkiye'nin kredi notunun 23 Eylül 2016 tarihinde bir kademe aşağı yönlü revize edilmesinin ardından; Şekerbank'ın Uzun Vadeli Yabancı ve Yerli Para cinsinden kredi notlarını Ba3'ten B1'e revize etmiş olup; görünüm'ünü negatif olarak teyit etmiştir.
 • TRGYO: Şirket, sermayesine % 99,991579 oranında iştirak etmiş bulunduğu ‘‘TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi'' ile bütün aktif ve pasifi ile birlikte ‘‘devir alan'' sıfatı ile birleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine karar verilmiştir.
 • TSKB: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 26 Eylül 2016 tarihinde Banka’nın Uzun Vadeli İhraççı Kredi Notu Ba1 olarak değiştirilmiş ve görünümü durağan olarak belirlenmiştir.
 • TUPRS: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Tüpraş'ın kredi notu ile ilgili olarak yürütülen inceleme çalışması tamamlanmış olup; Şirketimizin faaliyetleri ve finansal yapısı da dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde, uzun vadeli kredi notu değiştirilmeksizin "Ba1" olarak teyit edilmiş, görünüm ise durağan olarak revize edilmiştir.
 • VAKBN: Moody's Türkiye'nin ve VakıfBank'ın da dâhil olduğu 17 finansal kurumun kredini notunu olası bir indirim için gözden geçirmeye almıştı. 23 Eylül 2016 tarihinde Moody's bu süreci tamamlamış ve Türkiye'nin kredi notunu "yatırım yapılabilir" seviyenin altına indirmiştir.
 • VERTU(VERUS): Şirket’in bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde yer alan İklimya Elektrik Üretim A.Ş'ye ait payların tamamının bedeli 30.10.2015 tarihinde ödenmiş olup söz konusu payların 7.150.000 adedinin devir işlemi 30.10.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kalan payların devir (ilmühaberlerin teslim alınması) işleminin "Hisse Devir Sözleşmesi'ne göre (şirket lehine ortaklar tarafından verilen TRİ'lerin kaldırılması ile birlikte) 30.07.2016 tarihi olarak öngörülen devir tarihi karşılıklı mutabakatla 30.10.2016 tarihi olarak revize edilmiştir.
 • VESTL: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's 27 Eylül 2016 tarihli basın açıklamasında Şirket’in uzun vadeli kredi notunu "B-" olarak teyit ederken, görünümü durağan olarak belirtmiştir.
 • YKBNK: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 23 Eylül 2016 tarihinde Türkiye'nin borçlanma notunu Baa3'ten Ba1'e indirmesinin ardından, Yapı Kredi'nin uzun vadeli yabancı para borçlanma ve Türk Lirası mevduat notları, görünümleri durağan olmak üzere, Baa3'ten Ba1'e indirilmiştir. Banka'nın yabancı para mevduat notu Baa3'ten Ba2'ye indirilmiştir.
Yukarı