28.07.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKBNK: Banka 2Ç16 döneminde solo bazda 1,33 mlr TL net kâr açıklamıştır. (YF Beklenti: 1,26 mlr TL, Piyasa Bekl: 1,24 mlr TL)
 • AKBNK: Bankamızın gelecekteki nakit akımlarına dayalı seküritizasyon programı altında 250 milyon ABD Doları tutarında 8 yıl vadeli finansman temin edilmesi için International Finance Corporation (IFC) ile yetkilendirme sözleşmesi imzalanmıştır.
 • ASELS: Şirket ile yabancı bir müşteri arasında 15.1 mn dolar Elektro-Optik Sistemler satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2016-2017 yılları arasında gerçekleştirilecektir.
 • DOAS: Şirket, SPK’nın kararına istinaden, 524 mn TL fon ayırarak 22 mn lota kadar geri alım yapacağını açıklamıştır.
 • EKGYO: Şirket daha önce hazırlanan ve hali hazırda Emlak Konut'un inşaat şirketlerine yönelik bir çatı şirketi kurulması yada hazırlanan kampanyaya yüklenicilerinin dışındaki şirketlerin dahil edilmesi gibi bir planlamasının bulunmadığını açıklamıştır.
 • GUBRF: Şirket yönetim kurulu üyeleri Kazım Çalışkan ve Ferhat Şenel görevlerinden istifa etmişlerdir. Aynı zamanda Genel Müdürlüğü vekaleten yürüten Ferhat Şenel’in görevinin sonlandırılarak Tahir Okutan’ın Genel Müdür vekili olarak atanmasına karar verilmiştir.
 • IHEVA: JCR-Eurasia Rating, Şirket’in SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunu 8,08, görünümünü ise "Pozitif" olarak revize etti.
 • IHLAS: JCR-Eurasia Rating, Şirket’in SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunu 8,05, görünümünü ise "Pozitif" olarak revize etti.
 • ISCTR (ISGYO/ANHYT): Banka, ISGYO paylarında 1,60-1,61 TL fiyattan 450 bin lot alış, ANHYT hissesinde 14.988 lot alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 • KRDMA/KRDMB/KRDMD: Şirket’in 2015 yılı genel kurul toplantısındaki kararların iptali için açılan davada verilen kısmen kabul-kısmen red kararının temyiz incelemesi sonucu Yargıtay’ca onanmasına karar verilmiştir.
 • MNDRS: Şirket bağlı ortaklığı Smyrna ile arasında,Tan Elektrik’te sahip olduğu payların Menderes Tekstil’e devir işlemi tamamlanmıştır. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş. sahip olduğu imtiyazlı paylar neticesinde Tan Elektrik Üretim A.Ş.'nin hakim ortağı konumuna geçmiş olup, üçüncü çeyrek finansal raporlama döneminden itibaren Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş. UFRS konsolide mali tablolarında tam konsolidasyona tabi tutulacaktır.
 • OYLUM: Şirketimiz bir süredir stratejik ortaklık görüşmeleri yürüttüğü Bracknor Capital Ltd ile 26/07/2016'da Niyet Mektubu'nu imzalamıştır. Şirketlerin karşılıklı durum tespiti (due diligence) sürecini tamamlamasıyla nihai anlaşma imzalanacak, akabinde de SPK ve Borsa İstanbul nezdindeki gerekli başvurular yapılacaktır.
 • PETKM: Şirket Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sadettin KORKUT istifa ederek bu görevlerinden ayrılmıştır. Şirket’e Genel Müdürü olarak Anar Mammadov atanmıştır.
 • TAVHL: Şirket 2Ç16 döneminde 17 mn TL net kâr açıklamıştır. (YF Beklenti: 56 mn TL, Piyasa Bekl: 50 mn TL) YF Araştırma Yorum: TAVHL yılbaşından bu yana BİST-100’ün %37 altında performans gösterdi. Bu nedenle zayıf sonuçların büyük ölçüde hisse fiyatına yansıdığını düşünüyoruz. Fakat sonuçların tahminlerinde altında olması ve şirket yönetiminin 2016 yılına ilişkin karamsar tahminleri hisse senedi üzerinde kısa vadede geçici olumsuz etkiye neden olabilir.
 • TCELL: Şirket 2Ç16 döneminde 416 mn TL net kâr açıklamıştır. (YF Beklenti: 577 mn TL, Piyasa Bekl: 551 mn TL) YF Araştırma Yorum: 2Ç16 sonuçları beklentilerin altında olmasına rağmen hisse geri alım programı kısa vadede fiyat performasını destekleyecektir. Hisse için Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi koruyoruz. Şirket, SPK’nın kararına istinaden, 150 mn TL fon ayırarak geri alım yapacağını açıklamıştır. Ayrıca Turkcell başlangıç sermayesi 35 milyon TL olacak olan katılım finansman şirketi kurulmasına ve bu kapsamda gerekli işlemlerin yapılması ve izinlerin alınması için yönetime yetki verilmesine karar vermiştir.
Yukarı