28.06.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKGUV: Şirket Genel Kurulu, hisse başı brüt 0,1709677 TL (0,1453225 TL net) nakit temettü dağıtım işlemini onaylamıştır.
 • ANHYT: Şirket, SPK’nın onay vermiş olduğu iç kaynaklardan 20 mn TL’lik sermaye artırımı (%4,87804 bedelsiz) işleminde hak kullanım tarihini 1 Temmuz olarak açıklamıştır.
 • BRKO: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda, Şirket’in bazı parsellerinin OSB dışarısına çıkarılması ile ilgili olarak, söz konusu parsellerin ve terk edilen park alanı parselinin OSB sınırları dışarısına çıkarılması işleminin revizyon imar planı ile sonuçlanabileceği ifade edilmiştir.
 • DAGHL: Şirket, nervürlü inşaat demiri üretim ve satışı alanında faaliyet gösteren Koç Metalurji A.Ş’nin %2,5 payını 3 mn TL’ye Adil Koç’a satmış olup, Şirket’te iştirak payı kalmamıştır.
 • DENIZ: Rekabet Kurumu’nun banka aleyhine vermiş olduğu idari cezasının iptali talebiyle Ankara 2. İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma istemli olarak açılan davanın mahkeme kararı ile reddedilmesine ilişkin Danıştay nezdindeki temyiz davasında, Danıştay’ın onama kararı Banka’ya tebliğ edilmiş olup, söz konusu karara karşı karar düzeltme başvurusu yapılacaktır.
 • EGCYH (EGCYO): Şirket, EGCYO paylarında önümüzdeki günlerde satış işlemi gerçekleştirmeyi planladığını açıklamıştır.
 • GSRAY: Kulüp, profesyonel futbolcular olan Furkan Özçal, Sercan Yıldırım ve Bilal Kısa ile sözleşmeleri karşılıklı olarak feshetmiştir.
 • INTEM: Eczacıbaşı Holding, 16,50 TL fiyattan 77.970 lot alış işlemi gerçekleştirmiştir.
 • KLMSN: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından, açılan 'Market Tipi Soğutucu Dolap Alım'’ ihalesinin sözleşmesi imzalanmıştır.
 • NTHOL (NTTUR): Net Holding 28 Haziran tarihinden itibaren 4 gün süre içerisinde TSP’de özel emir ile 17.5 mn lot NTTUR payı satacağını açıklamıştır.
 • SISE: SPK,Şirket’in 52 mn TL iç kaynaklardan (%2,73 bedelsiz) sermaye artırımı ve 98 mn TL bedelsiz pay olarak temettü (%5,15789) dağıtımı başvurusunu onaylamıştır.
 • TGSAS: Burak Tanrıverdi %61,27’ye çıkan oy hakları sonrasında yaptığı hisse işlemleri sonrası oy haklarının yeniden %50’nin altına düşmesi nedeniyle çağrı işleminden muafiyet talebi SPK tarafından olumlu karşılanmıştır.
 • TRKCM: Şirket’in gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul’da, Şirket’in otocam işletmesi ve otocam işletmesinin işletme bütünlüğü içinde yer alan aktif, pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlığının kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeliyle" kısmi bölünme işlemi yoluyla %100 iştirak olarak yeni kurulacak Şişecam Otomotiv A.Ş.'ye devredilmesi işlemi kabul edilmiştir.
 • TRNSK: Transtürk Holding A.Ş.‘de bulunan 50,00 TL nominal değerde 5.000 (BEŞBİN) adet A Grubu imtiyazlı pay senetlerinin 26,47TL nominal bedelli 2.647 adetine sahip Faruk SÜREN ve 9,00TL nominal bedelli 900 adedine sahip Star Holding A.Ş. bir hisse devir sözleşmesi çerçevesinde sahip oldukların payların tamamını IG Ventures Yönetim Ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’ye Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Şirketin ihtiyacı olan nakit sermaye artırımını yapması şartı ile bedelsiz olarak devrettiği açıklanmıştır. Şirket iştiraklerinden Sheffer Transtürk Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve Gateks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm hisseleri Faruk SÜREN'e veya göstereceği bir şirkete satılmasına karar verilmiştir. Buna göre Şirketin yeni hakim ortağı IG Ventures Yönetim Ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. olmuştur. Bu kapsamda yeni yönetim Çıkarılmış sermayenin 25.623.283,89 TL'den 7.300.000 TL'sına azaltılmasına ve azaltılan tutarın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, Şirketten herhangi bir fon çıkışının olmamasına, Sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak %100 (yüzde yüz) sermaye arttırılarak, yeni sermayenin 7.300.000 TL'den 14.600.000 TL'ye çıkarılmasına artırılan sermayenin sınırlandırılarak tahsisli ve nakit olarak yapılmasına, kayıtlı sermaye tavanının 73.000.000 TL olması için "Esas Sermaye" başlıklı 8.maddesinin tadiline karar verilmiştir.
 • TTKOM: Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yaptığı rutin gözden geçirme çalışmaları sonucunda Şirket’in TL ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BBB-" (yatırım yapılabilir seviye), görünümünü durağan, Öncelikli Teminatsız Borç Notunu (senior unsecured rating) da "BBB-" olarak teyit etmiştir.
 • ULKER: Şirket’in Suudi Arabistan’da yer alan Sabourne Investments Ltd’nin %100 payının Yıldız Holding’den 50 mn USD bedelle satın alınması işlemi tamamlanmıştır.
 • UZERB: Şirket, 13 16 Ekim 2016 tarihleri arası “Bayim Olur Musun2016 Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı”na İstanbul’da katılacaktır.
 • VAKBN: Rekabet Kurumu’nun banka aleyhine vermiş olduğu idari cezasının iptali talebiyle Ankara 2. İdare Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma istemli olarak açılan davanın mahkeme kararı ile reddedilmesine ilişkin Danıştay nezdindeki temyiz davasında, Danıştay’ın onama kararı Banka’ya tebliğ edilmiş olup, söz konusu karara karşı karar düzeltme başvurusu yapılacaktır.
 • VAKFN: Şirket, SPK’nın onay vermiş 22 mn TL’lik bedelsiz temettü (%33,84615) işleminde hak kullanım tarihini 1 Temmuz olarak açıklamıştır.
Yukarı