Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  AKSEN – Şirket YEKA GES-3 ihalesinde Yozgat-2 15MW ihalesi için 19.9 kuruş/kW ile en düşük teklifi verdiğini bildirdi. Şirketin ihaleden kazandığı toplam miktar ise 35 MW’a yükseldi.
  BMSCH – BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye ait 15.5 milyon adet pay 4.87 TL fiyattan 31 Mayıs – 1 Haziran arasında halka arz edilecek.
  DEVA – Rekabet Kurulu tarafından şirket ve bazı ilaç şirketleri aleyhine Kamu Hastanelerine İhale Yoluyla Yapılan İlaç Satışlarında İlaç Üreticileri ile İhale Ecza Deporları’nın birlikte fiyat belirlemeye ve ilaçları değerlerinin üstünde satmaya yönelik uygulamalar nedeniyle soruşturma açıldığı ve savunmanın 22 Haziran’da yapılacağı bildirildi.
  ESEN & NATEN – Şirketin bağlı ortaklığı Margün Enerji’nin Osmaniye – 2 15 MW ihalesi için 18.20 kuruş/kWh ile en iyi teklifi verdiği bildirildi. Margün Enerji’nin YEKA GES-3 ihalesinden toplam kazandığı miktar 105 MW oldu. Şirketin bu kapasiteye karşılık 157.5 MWp güçte santral kurması bekleniyor. Son ihale rakamıyla birlikte ve şirketin GES gücünün 275.53 MWp güce ulaşması bekleniyor.
  FONET – Şirket Türksat’ın açtığı ihalede kazandığını ve sözleşmeye davet yazısından sonra sözleşme imzalanması aşamasına geçildiğini bildirdi. 3.09 milyon Dolar tutarındaki ihale şirketin 2020 yılı hasılatının yaklaşık %40’ına karşılık geliyor.
  GEDIK – Şirket sermayesi bugün 120 milyon TL’den %110 oranında bedelsiz olarak 132 milyon TL artışla 252 milyon TL’ye yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 8.76 TL’ye denk gelmekte.
  HLGYO – Şirket sermayesi 1 Haziran’da 970 milyon TL’den %5.15 oranında bedelsiz olarak 50 milyon TL artışla 1.02 milyar TL’ye yükseltilecek.
  ISCTR – Banka 544.7 milyon Euro ve 300 milyon Dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi imzaladığını bildirdi. Dolar ve Euro cinsinden borçlanma için maliyetler sırasıyla Libor +%2.5 ve Euribor + %2.25 olarak gerçekleşti.
  SASA – Şirket, 350,000 ton kapasiteli Poy Üretim Tesisi yatırım kararı aldı. Yaklaşık 400 milyon Dolar olan yatırım bedeli oluşması beklenirken yatırımın 2024’ün ikinci yarısında devreye alınması planlanıyor. Söz konusu yatırımın yaklaşık 525 milyon Dolar ciro katkısı yaratması bekleniyor.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  BIMAS – Naspak Gıda tarafından 60.69 TL ortalama fiyattan 0.25 milyon adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %10.75’e yükseldi.
  YATAS – Şirket 30.00 TL azami fiyat olmak üzere pay geri alım programı açıkladı. Önceki program kapsamında 5.97 milyon adet pay alımı yapılmıştı. Son 1 yıllık dönemde pay geri alım programında ortalama 12.00 TL fiyattan alım gerçekleşti. Daha önce alınan paylar şirket sermayesinin %3.98’ine karşılık gelirken, yasal limit %10.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Şirket sermayesinin 20.01 milyon TL’den 12.2 milyon TL’si sermaye artırımı ve 3.3 milyon TL’si mevcut pay satışı olacak şekilde 32.21 milyon TL’ye artırılması ve 4.87 TL fiyattan halka arzına ilişkin başvuru onaylandı.
  Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Şirket sermayesinin 88.33 milyon TL’den 5.67 milyon TL’si sermaye artırımı ve 22.53 milyon TL’si mevcut pay satışı olacak şekilde 94 milyon TL’ye artırılması ve 18.65 TL fiyattan halka arzına ilişkin başvuru onaylandı. Ek pay satışı gerekli olduğu takdirde 4.7 milyon olacak.
  Ünlü Yatırım Holding A.Ş. – Şirket sermayesinin 137.73 milyon TL’den 37.27 milyon TL’si sermaye artırımı ve 8.26 milyon TL’si mevcut pay satışı olacak şekilde 175 milyon TL’ye artırılması ve 6.90 TL fiyattan halka arzına ilişkin başvuru onaylandı.
  Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Şirketin 700 milyon TL sermayesinden 175 milyon TL mevcut pay satışının 9.72 TL fiyattan halka arzına ilişkin yapılan başvuru onaylandı.
  AGYO – Şirket sermayesinin 231 milyon TL’den %14 oranında bedelli olarak 32.34 milyon TL artışla 231 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
  YESIL – Şirket sermayesinin 6.75 milyon TL’den %3085 oranında bedelli olarak 208.25 milyon TL artışla 215 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
  YAPRK – Şirket sermayesinin 7.10 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 7.10 milyon TL artışla 14.2 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
  LKMNH – Şirket sermayesinin 24 milyon TL’den %50 oranında bedelsiz olarak 12 milyon TL artışla 36 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv

  Nakit Temettü Haberleri –
  AEFES – Şirket bugün pay başına brüt 1.94 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 22.73 TL. Temettü verimi %7.85
  INDES – Şirket bugün pay başına brüt 0.20 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 6.69 TL. Temettü verimi %2.85

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – AKENR, AKSEN, ASUZU, PENGD, POLHO, SMART


Yukarı