Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  ENKAI – Enka İnşaat sermayesinin 5.62 milyar TL’den %7.14 oranında bedelsiz olarak 400 milyon TL artışla 6.02 milyar TL’ye yükseltilmesine ilişkin alınan karar Genel Kurul’da onaylandı.
  GUBRF – Gübre Fabrikaları’nın 6 ay süre ile kamu ihalelerinden yasaklanmasına ilişkin olarak Ankara 15. İdare Mahkemesi'nce dava konusu idari işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle yasaklama kararına ilişkin idari işlemin iptaline karar verilmiştir.
  Demir - Çelik – Dünya gazetesinde yer alan habere göre pik demir ithalatında yaşanan sorun için Sanayi Bakanlığı, Kardemir ve İsdemir arasında görüşme gerçekleşti. Habere göre özellikle döküm sektöründe kullanılan ve daha önce ağırlıkla Rusya ve Ukrayna’dan tedarik edilen pik demirin, yerli üretimi için Kardemir ve İsdemir’in üretim yapabileceği belirtiliyor. Yıllık 1 milyon ton civarın ithalatı olan pik demir, görece daha düşük katma değerli ürün olduğu için yerli üreticiler tarafından üretilmiyordu. Haberde yer alan yorumda kullanılmayan fırınların pik demir üretimi için kullanılabileceği belirtilmekte, fakat bu da ayrı bir tedarik ve üretim planlaması gerektirdiğinden şirketlerin eski fırınları tekrar ateşleme kararı alması kolay olmayacaktır. Haber etkisinin bu aşamada kısıtlı olacağını düşünüyoruz.
  Finans Sektörü – Sosyal medyada çıkana haberlere göre, finans sektöründe kurumlar vergisinin %25’e yükseltilmesini öngören torba yasa Meclis’te görüşülecek. Hatırlatmak gerekirse, daha önceden, kurumlar vergisi 2022 yılı için %23 ve daha sonraki yıllar için %20 olarak belirlenmişti. Yılbaşından bu yana sektör karlılığındaki güçlü trendin devam ettiğini gözlemlerken, kurumlar vergisindeki olası değişikliğin daha yüksek nakit çıkışına sebep olacağı ve regülasyonda sıkılaşma olarak görülebileceği için sektör için negatif olabileceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda, torba yasa yabancılara konut satışında KDV muafiyetinden yararlanmak için konutu elde tutma süresi şartını 1 yıldan 3 yıla çıkarmayı öngörüyor. Hatırlatmak gerekirse, yabancılara yapılan satışlar Şubat’ta yıllık %55 artışla 4,6 bin üniteye ulaştı ve bu satışlar toplam satışların %4,7’sine tekabül etmektedir. Elde tutma süresindeki olası değişikliğin ise konut satışları üzerinde hafif negatif etkisi olmasını bekliyoruz.

  Pay Alım Satım Haberleri –
  AKSA – Emniyet Ticaret tarafından 43.36-43.60 TL fiyat aralığından 103 bin adet pay alımı yapılırken, Aksa Akrilik sermayesindeki payı %20.6’ya yükseldi.
  CRFSA – Carrefour Nederland B.V. tarafından 32.50-32.96 TL fiyat aralığından 335 bin adet pay satışı yapılırken, CarrefourSA sermayesindeki payı %36.29’a geriledi.
  ENKAI – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara tarafından 15.39-15.50 fiyat aralığından 100 bin adet pay alımı yapılırken, Enka İnşaat sermayesindeki payı %0.48’e yükseldi.
  GLYHO – Ana ortak Mehmet Kutman tarafından 2.34 TL fiyattan 1 milyon adet pay alımı yapılırken, Global Yatırım Holding sermayesindeki payı %30.28’e yükseldi.
  SAHOL – Sabancı Holding, pay geri alım programı çerçevesinde 17.24 TL fiyattan 500 bin adet pay alımı yapıldığını ve alınan payların şirket sermayesine oranının %1.71’e yükseldiğini bildirdi.
  ULUUN – Ulusoy Un pay geri alım programı çerçevesinde 8.20-8.31 TL fiyattan 150 bin adet pay alındığını bildirdi.

  Borsa İstanbul ve SPK Karar ve Açıklamaları –
  LIDER – LDR Turizm A.Ş. payları 29-30 Mart’ta 18.65 TL fiyattan halka arz edilecek.
  Açığa Satışta Yukarı Adım Kuralı – Borsa kararı ile açığa satış yapılabilen BİST50 endeksinde yer alan paylarda açığa satışta yukarı adım fiyat kuralı getirildi.
  MEPET – VBTS kapsamında MEPET payları 28/03/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/04/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
  PKENT – VBTS kapsamında PKENT paylarında 28/03/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/04/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. VBTS ve Borsa Genel Müdürlüğü kararıyla alınan menkul kıymet tedbir listesine ulaşmak için https://www.borsaistanbul.com/erd/menkul_tedbir_listesi.csv SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.

  Nakit Temettü Haberleri –
  ARCLK – Arçelik bugün pay başına brüt 2.22 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 55.58 TL. Temettü verimi %3.84
  OTKAR – Otokar bugün pay başına brüt 20.83 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 431.37 TL. Temettü verimi %4.6
  TTRAK – Türk Traktör bugün pay başına brüt 2.22 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 248.5 TL. Temettü verimi %8.3

  Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler – AKBNK, AKMGY, ALKIM, BOSSA, DOBUR, TEZOL, MIPAZ, OYAYO, TURSG, SISE, USAK


Yukarı