27.12.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AKSEN: Şirket bağlı ortaklığı İdil İki Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait 81 MW kurulu güce sahip Kozbükü Hidroelektrik Santrali'nin 89.440.904,91 Amerikan Doları'na satışı; EPDK, Ekonomi Bakanlığı ve Rekabet Kurumu tarafından onaylanmış olup, Kozbükü Hidroelektrik Santrali'nin Nas Enerji A.Ş.'ye satışı bugün tamamlanmıştır.
 • ALYAG (ETILR): Şirket bağlı ortaklığı Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.' nin, ortağı bulunduğu ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'ne, tahsisli olmak üzere 6.5 mn TL’lik sermaye artırımı işleminde SPK’nın başvurunun işleme alınabilmesi için öncelikle yapılması gereken prosedürler belirtilmiş ve başvuru işlemden kaldırılmıştır.
 • ARCLK: Şirket’in Olağanüstü Genel Kurul’unda yurt içi "bayi yönetimi", "reklam ve sponsorluk faaliyetleri", "envanter ve stok yönetimi", "lojistik yönetimi", "garanti hizmetleri yönetimi", "montaj ve servis hizmetleri" faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemlerin işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak ARÇELİK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete devir kararı onaylanmıştır.
 • BRKO: Şirket’in 445.000 m2 büyüklüğündeki Niğde OSB sınırları içerisinde bulunan 458 / 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parseller Bakanlık onayı ile beraber OSB mevzuatı kapsamından çıkarılmış ve Şirketimizin karar ve tasarrufu ile değerlendirilme imkânına kavuşturulmuştur. Şirket bu kapsamda Penye ve Open-end işletmelerindeki makine ve teçhizatın satışı için kapalı zarf usulü ile toplanıp tekliflerin uygun görülmesi halinde OSB dışına çıkarılacak parseller üzerindeki penye ve open-end işletmelerindeki makine ve teçhizatın satılmasına oybirliği ile karar verildi.
 • BUCIM: Yasemin Şahin, 113.988 lot Şirket payını, Borsa’da işlem gören tipe dönüştürmek üzere MKK’ya başvuruda bulunmuştur.
 • EKGYO: Şirket projelerinden "Ataşehir Doğu Bölgesi 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi' (Metropol İstanbul) projesinde Yüklenici ile yapılan ile 12 No.lu Protokole göre, 500.971.500 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri artarak 647.419.500 TL'ye çıkmıştır.
 • GARAN / DOAS: Doğuş Holding’in %100 iştiraki Doğuş Nakliyat A.Ş. şirketini birleşme suretiyle devralması sonucunda Doğuş Nakliyat A.Ş.'nin sahip olduğu % 0,014 oranında 606.546,29 adet T. Garanti Bankası A.Ş. ve %0,00018 oranında 404,00 adet Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. hisse senedi Doğuş Holding'e devrolunmuş bulunmaktadır.
 • GLYHO: Şirket gayrimenkullerinin 30.06.2016 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden, kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeliyle" kısmi bölünme işlemi yoluyla Şirket’in %100 iştiraki olarak yeni kurulacak Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'ye devredilmesi hususu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
 • GOZDE: Şirket tarafından ihracı gerçekleştirilen 24 ay vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli 400.000.000 TL nominal değerli tahvillerin 8. kupon ve ana para geri ödemesi gerçekleştirilmiştir.
 • IEYHO / USAS: Şirket’in %100 bağlı ortaklığı Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. (Işıklar Ambalaj)'ne olan borcuna mahsuben, Şirket aktifindeki USAS paylarından Toptan Satışlar Pazarında şirket yönetiminin el değiştirmesine yol açmayacak işlemler için tanımlanan baz fiyat olan geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınarak beher değeri 0,46 TL olarak hesaplanan 18.000.000 adet USAŞ payının Işıklar Ambalaj'a satılmasına karar verilmiştir.
 • KARSN: Şirket, ürettiği araç ve yedek parçaların yurt içi ve yurt dışı satış ve pazarlama faaliyetlerinin merkezi koordinasyonunu sağlamak, yurtdışı ihaleleri ve ihracat faaliyetlerini takip etmek amacıyla, merkezi İstanbul, kuruluş sermayesi 5 Milyon TL olan Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. unvanlı bir Şirket kurulmasına; taahhüt edilen sermayenin 1/4'ünün tescilden önce ve geri kalan 3/4'ünün ise tescili izleyen yirmi dört ay içinde ödenmesine ve kuruluş işlemlerinin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Şirket’in yurtiçi ve yurtdışı satış, satış sonrası ve pazarlama faaliyetlerini merkezi olarak yürütme hedefi doğrultusunda, Karsan Pazarlama ile arasında 2009 yılında akdedilen ve belirli aralıklarla ve en son 2014 yılında revize edilmek suretiyle devam eden distribütörlük sözleşmesi ile taraflar arasındaki ilişkileri düzenleyen hizmet sözleşmeleri 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle karşılıklı mutabakat ile sona erecektir. Karsan'ın Pazarlama stratejilerinin belirlenmesi; satış, satış sonrası ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekli organizasyonel değişiklikler yapılacaktır. Karsan Pazarlama, Hyundai Motor Company ile distribütörlük anlaşması çerçevesinde HMC için üretilecek hafif ticari araçların Türkiye'de pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlerini münhasır olarak yürütmeye devam edecektir. Şirket, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile mevcut kısa vadeli kredilerin uzun vadeli yeniden finansmanında kullanılmak üzere 6 yıl vadeli 3 ayda bir anapara ve faiz ödemeli 73 Milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzalamıştır.
 • KRATL: Şirket aleyhine, Halkbank A.Ş. 26.12.2016 tarihinde finansal borçların tahsilatı kapsamında haciz işlemi başlatmıştır. AKBANK T.A.Ş ile borç yapılandırma kapsamında vadesi geçmiş, gelmiş ve gelecek olan finansal borçların ödenmesi için protokoller imzalanmış olup, kredi yapılandırılmıştır.
 • ODAS: Şirket son zamanlarda elektrik sektöründe artan fiyat dalgalanmaları çerçevesinde yatırımcılardan gelen sorular üzerine bu süreci uzun pozisyonda geçirdiğini ve bu çerçevede fiyat artışlarından negatif bir şekilde etkilenmediğini açıklamıştır.
 • OYLUM: Şirket, daha önce almış olduğu Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında 2.226.367,17 USD tutarında ihracat ve 960.616,94 USD tutarında ithalat gerçekleştirmiş ve ilgili belgenin kapama işlemlerine başlamıştır.
 • PRKME: Şirket’in Siirt Madenköy bakır madeninde 17/11/2016 tarihinde meydana gelen heyelanın ardından üretime ara verildikten sonra herhangi bir üretim olmamıştır. Yönetim Kurulu'nun aldığı karar gereği, Şirket tarafından madenle ilgili olarak uzman kişi ve kurumlara yeni bir projenin hazırlatılması ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne değerlendirilmek üzere sunulması, sunulacak yeni projenin ilgili müdürlük tarafından onaylanmasının ne kadar süre alacağının bilinememesi nedenleri ile Siirt Madenköy açık ocak işletmesinde taşeron firmalarla yapılan dekapaj sözleşmelerinin iptaline ve açık ocak çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedilmesine; cevher ve konsantre bakır stoklarının bitmesini takiben gelişmelere bağlı olarak konsantrasyon tesisinde istihdam edilen işçilerimizin durumunun ayrıca değerlendirilmesine karar verilmiştir.
 • RYGYO: İzmir-Torbalı’daki 14.683 m2 deponun 4.000 m2 depolama alanının kira süresi Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San.ve Tic.A.Ş. ile ek protokol yapılarak 6 ay uzatılmıştır. 6 ayda yaklaşık KDV dahil 111.000 $ gelir elde edilecektir.
 • YAZIC: Süleyman Vehbi Yazıcı, azami 50.000 adet payı, 4 iş günü içerisinde satmayı planladığını açıklamıştır.
Yukarı