Şirket Haberleri

KAP Haberleri

    AKBNK – Akbank 3Ç21 konsolide olmayan net karı bizim beklentimizin (2,6mlrTL) ve piyasa beklentisinin (2,8mlr TL) oldukça üzerinde 3,2mlr TL (çeyreklik +%53, yıllık +%111) olarak açıklandı ve bu rakam çeyreklik %18,7 özkaynak karlılığına işaret etmektedir (2Ç: %12,9). Tahminimizdeki sapmanın temel nedeni, beklentimizin üstünde 6,3mlrTL (YFt: 6mlrTL) gelen net faiz gelirleri ve beklentimizin altında 1,4mlrTL (YFt: 1,7mlrTL zarar) olarak gerçekleşen ticari zarardır. 2,7mlrTL’ye yükselen TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirileriyle (YFt: 2,1mlrTL, 2Ç: 1,7mlrTL, %14’ten %17’ye yükseltilen getiri varsayımıyla) net faiz gelirleri çeyreklik %27 artışla 6,3mlrTL’ye (yıllık +%37) yükselirken, net faiz marjı çeyreklik 38bp artışla %3,11’e yükseldi. Diğer taraftan, temel olarak 2,5mlrTL’ye yükselen swap maliyetleri (YFt: 2,4mlrTL, 2Ç: 2mlrTL) kaynaklı 1,4mlrTL ticari zarar açıklandı (2Ç: 523mnTL zarar). Komisyon gelirleri yıllık %30 artışla 1,3mlrTL’ye yükselirken faaliyet giderleri %15 artış ile 2,2mlrTL’ye yükseldi ve gider gelir oranı %35,4 (2Ç: %39,6) olarak gerçekleşti. Varlık kalitesi tarafında, 169mnTL’lik net yeni alacak girişine rağmen, hacim büyümesi sayesinde donuk alacak oranı %5,5’ten %5,2’ye geriledi. Aynı zamanda, riskteki düşüşe bağlı olarak ticari bir kredinin Grup-I’e geçmesiyle Grup-II oranı %11,1’den %9,6’ya geriledi. Bahsi geçen yeniden sınıflandırmaya paralel olarak, karşılık giderleri 569mnTL olarak açıklandı (çeyreklik -%60, yıllık -%83, YFt: 927mnTL) ve çeyreklik net risk maliyeti 2bp olarak gerçekleşti (2Ç: 59bp). Beklentimiz altında gelen provizyon giderleri ve beklentimiz altında 366mnTL (YFe: TL692mn) açıklanan diğer gelirler birbirini dengeledi. Sermaye rasyoları 32,3mlrTL artık sermaye ile güçlü seviyelerde: SYR ve Ana SYR oranları sırasıyla %19,4 ve %15,5. 3Ç sonuçlarının ardından, Banka yönetimi TL kredi büyüme hedeflerinde yukarı yönlü riskler öngörürken (hedef: %20, 9A21: +%19,1), net faiz marjı hedeflerinde aşağı yönlü risklerin altını çizdi (hedef: yıllık 20-30bp daralma, 9A21: %2,8, 2020: %4,12). Bunların yanında, Banka yönetimi komisyon gelirleri (hedef: yüksek çift haneli büyüme, 9A21: +%24,7) ve net toplam risk maliyetinde (hedef: 200bp altı, 9A21: 52bp) hedeflenenden daha iyi performans gösterildiğinin altını çizdi. Pozitif
    ASELS – ASELS 3Ç’de beklentilerin altında sonuçlar açıkladı. Şirketin 3Ç net karı yıllık %47 düşüş göstererek 602 milyon TL olarak açıklandı. Net kar 1035 milyon TL seviyesindeki piyasa tahmini ve 1039 mn TL seviyesindeki bizim beklentimizin %42 altında gerçekleşti. Şirketin satış büyümesi geçen senenin 3Ç dönemine göre tek hanede kaldı ve %4 olarak açıklandı. Büyüme hızı bazı teslimatların son çeyreğe sarkması nedeniyle ilk 6 ayda kaydedilen %33’lük artışa göre yavaşlamaya işaret etti. Bu çeyrekte FAVÖK marjı beklentilerin altında kalarak 2Ç’ye göre 13 puan düşüş gösterdi ve çeyreklik olarak %30’dan %17 seviyesine geriledi. Ayrıca kur farkı etkisi ilk 6 ayda net kara yaklaşık 780 milyon TL pozitif etki yapmışken, bu çeyrekte ise 180 milyon TL negatif kur farkı etkisi kaydedildi. Bunların sonucu olarak net kar marjında yıllık yaklaşık 18 puan ve çeyreklik olarak 16 puan düşüş gözlendi. İşletme sermayesi ihtiyacının yüksek seyretmeye devam etmesi sonucu, 2Ç sonunda 2,0 milyar TL seviyesinde olan net borç 3Ç döneminde 2,7 milyar TL’ye yükseldi. Beklentilerin altında kalan faaliyet kar marjı dikkate alındığında, sonuçlara piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.
    EREGL – EREGL’nin 3Ç net karı piyasa beklentisinin %8 üzerinde açıklandı. EREGL 3Ç’de geçen çeyreğe göre %57 artışla 5,0 milyar TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 4,6 milyar TL kar açıklanması yönündeydi. Net karın beklentinin hafif üzerinde açıklanmasında temel etken vergi giderinde yaşanan normalleşme olmuştur (efektif vergi oranı 3Ç’de %26, 2Ç’de %37). Faaliyet performansı beklentilere paralel gerçekleşerek 3Ç’de 7,4 milyar TL FAVÖK açıklanmıştır (piyasa beklentisi: 7,2 milyar TL), 2Ç’ye göre FAVÖK artışı %32 olmuştur. Ortalama ton başına FAVÖK bir önceki çeyrekte 336 dolar iken artan çelik fiyatlarının etkisiyle 3Ç’de 404 dolar/ton seviyesine yükseldi. Güçlü faaliyet karının getirdiği nakit akışının artan işletme sermayesi ihtiyacı tarafından kısmen dengelenmesi sonucu net nakit pozisyonu kısıtlı artış gösterdi ve 109 milyon dolardan 245 mn dolara yükseldi. Piyasa tepkisinin hafif pozitif olmasını bekliyoruz.
    OTKAR – Otokar’ın 3Ç net karı piyasa beklentisinin hafif altında açıklandı. Otokar 3Ç'de 120 mn TL net kar açıkladı, geçen sene aynı dönemde şirketin net karı 148 mn TL seviyesindeydi. Açıklanan kar 129 mn TL olan piyasa tahmini ve 132 mn TL olan bizim beklentimizin hafif altında gerçekleşti. Şirketin satış büyümesi zırhlı araç teslimatlarında gözlenen azalmayla %33 seviyesine yavaşladı (ilk 6 ayda büyüme %64 olarak gerçekleşmişti). FAVÖK ise 3Ç’de 133 mn TL olarak gerçekleşti (piyasa beklentisi: 129 mn TL). FAVÖK marjı tahminlerimize göre yaklaşık 2 puan daha düşük gerçekleşirken, piyasa tahminine göre yaklaşık 1 puan daha kuvvetli açıklandı, fakat hem 2Ç’ye göre hem de geçen senenin aynı dönemine göre FAVÖK marjında 7 puan üzerinde daralma kaydedildi. Şirketin kalan sipariş bakiyesi çeyreklik olarak yaklaşık 171 mn dolar seviyesinden 231 mn dolar seviyesine yükseldi. Net borç seviyesi ise 1,5 milyar TL seviyesinde yatay kaldı (Net Borç /FAVÖK oranı 1,9x). Sonuçlara piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz.
    TKFEN – Tekfen’in 3Ç net karı beklentilerin üzerinde açıklandı. Tekfen Holding 3Ç’de 463 mn TL net kar açıkladı, piyasa tahmini 406 mn TL net kar açıklanması yönündeydi (YF tahmin: 341 milyon TL). Net karın beklentilerin üzerinde gelmesinde temel etkenler 3Ç’de kaydedilen 9 milyon TL net vergi geliri (YF tahmin: 80 milyon TL vergi gideri) ve toplam yaklaşık 200 milyon TL finansal gelir olmuştur. Operasyonel olarak 3Ç FAVÖK performansı 338 milyon TL olarak açıklanmış ve 348 milyon TL seviyesindeki beklentilere paralel gerçekleşmiştir. Bu çeyrekte inşaat segmenti faaliyet karlılığında iyileşme kaydeden Tekfen, inşaat iş kolundan %5,7 FAVÖK marjı (2Ç: %2,5) ile 112mn TL FAVÖK elde etmiştir (2Ç: 48mn TL). İnşaat gelirleri ise dolar bazında geçen çeyreğe göre yatay kalarak 230 mn dolar olarak kaydedilmiş, toplam backlog ise hafif azalış ile 1,5 milyar dolardan 1,4 milyar dolara gerilemiştir. Gübre iş kolunda ise fiyatlarda yaşanan artışın tüketimi olumsuz etkilemesi sonucu satış hacminde daralma hız kazanarak bu çeyrekte %37 gerileme kaydedilmiştir (ilk 9 ay toplamında %10 düşüş). Düşük satış hacmi yüksek fiyatlar ile telafi edilerek gübre gelirleri dolar bazında %17 yıllık artış kaydetmiştir. Gübre segmenti FAVÖK marjı ise hafif düşüşle %17,6 olarak kaydedilmiştir (2Ç: %20,5). Şirket 2021 tahminlerini yukarı çekerken, bu revizyonda gübre iş kolunda önceki beklentiye kıyasla daha yüksek performans kaydedilmesi etkili olmuştur. Şirket yönetiminin yeni beklentilerinde 2021 yılı için FAVÖK tahmini 1,3 milyar TL’den 1,4 milyar TL’ye yükseltilirken, net kar tahmini ise finansal gelirlerin etkisiyle 1,0 milyar TL’den 1,3 milyar TL’ye yükselmiştir. Sonuçlara piyasa tepkisinin hafif olumlu olmasını tahmin ediyoruz.

Yukarı