27.07.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • AGYO: Atakule AVM'nin kapalı otoparkına ait işletme giderlerine ilişkin olarak kiracılardan fazladan tahsil edildiği öne sürülen tutarların iadesi talebi hakkında açılan ve Şirket aleyhine temyiz yoluna başvurulan davada, Yargıtay, Şirket lehine verilen kararı onamıştır.
 • AKGUV: Erzincan Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün 3 yıl süre ile 24 personel ile açmış olduğu özel güvenlik hizmet alım ihalesi "1.831.170,87 TL + KDV" bedelle şirket uhdesinde kaldığı tebliğ edilmiştir.
 • AVGYO: Şirket, Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminalinin kiracısı olan Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.ile olan kira sözleşmesi karşılıklı olarak 01.09.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere fesh edilmiştir. Söz konusu Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin 01.09.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.'ye aylık KDV Dahil 400.000 TL bedelle kiralanmasına karar verilmiştir.
 • EKGYO: Bazı basın kuruluşlarında Emlak Konutun tüm konut projelerini bünyesinde kurulacak bir çatı şirketinde toplayarak kampanya düzenleyeceği ve onlara finansal destek sağlayacağı yönünde bazı açıklamalar yayınlanmıştır. Emlak Konut olarak Gelir Paylaşımlı projelerimizde yüklenicilerle istişare ederek bir kampanya çalışması yürütmekteyiz.
 • ENKAI: Şirket, yapacağı geri alım işleminin nominal bedeli 4,200,000 TL tutarına kadar kendi gerçekleştirmesine, geri alım için ayrılacak fonun en fazla 60,000,000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
 • EREGL: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Şirketimizin "BB" olan kredi notunu teyit etmiş, görünümünü ise "Durağan"dan "Negatif"e çevirmiştir.
 • ISGYO: Şirket 2Ç16 döneminde, 57 mn TL net kâr açıklamıştır. (YF Bekl: 63 mn TL, Piyasa Bekl: 69 mn TL)
 • KRONT: Şirket’in kurulacağını açıklamış olduğu Krontech’in kuruluşunu tamamlayarak faaliyete başladığını açıklamıştır. Şirket, Etisalat'ın mobil ve sabit hat işletmeleri olan Ufone ve PTCL'den toplam 734,183 Amerikan Doları tutarında sipariş alınmıştır.
 • KRSTL: Şirket, yurtiçindeki bir firmadan, Edremit tesislerimizde fason olarak üretilmek üzere, yurtdışı ihracaatı için, 10.000.000 adet cam şişe gazlı meşrubat siparişi almıştır. Söz konusu üretim, müşteriye 2016 yılı içerisinde teslim edilerek, tahsilatı gerçekleştirilecektir.
 • RYGYO: Kocaeli-Çayırova’da yer alan 31.240 m2'lik arsanın üzerinde bulunan 63.189 m2 deponun 2.660 m2 'lik depolama alanı "OTS Yedek Parça Paz.Dağıtım İthalat İhracat A.Ş."ye 3 yıllığına kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 3 yılda yaklaşık KDV dahil 1.3 mn TL gelir elde edilecektir.
 • TTKOM: Şirket 2Ç16 döneminde, 248 mn TL net kâr açıklamıştır. (YF Bekl: 338 mn TL, Piyasa Bekl: 303 mn TL) YF Araştırma Yorumu: Beklentinin altındaki kârın hisse fiyatlarını kısa vadede bir miktar baskı altında tutmasını bekliyoruz.
 • UNYEC: Şirket’in "Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Üretim Tesisi" Yatırım projesine ilişkin Ordu Büyükşehir Belediyesi ile şirketimiz arasında "Ordu İli genelinde toplanan evsel katı atığın (Belediye çöpü) geri dönüşümü ile oluşan ATY hammaddesinin 20 yıl süreyle satışının yapılması işi" sözleşmesi imzalanmıştır.
 • VIAGO: SPK Bülteni’nde yer alan açıklamaya göre Şirket’in, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 96. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak SPKn’nun 1. maddesi, 33. maddesinin beşinci fıkrası ve 128. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünün sona erdirilerek SPKn kapsamından çıkarılmasına ve SPKn’nun 69. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Şirket paylarının borsa kotundan çıkarılmasına karar vermiş olup, paylar kottan çıkartılmıştır.
Yukarı