26.12.2016 Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ANELE: Şirket projelerinden Yeni Doha Uluslararası Havalimanı Terminal Binası Elektrik İşleri Projesinin Kesin Kabulü, TAISEI ve TAV Ortaklığı olan Sky Oryx Joint Venture tarafından yapılmış olup, Kesin Kabul Sertifikası, şirkete teslim edilmiştir.
 • ASELS: Şirket ile Milli Savunma Bakanlığı arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Ateş Destek Otomasyon Sistemleri (ADOP-2000) projesinin tedariki maksadıyla 200 mn USD’lik sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir. ASELSAN ile HAVELSAN arasında oluşturulan İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında, Petrol ve Doğalgaz Boru Hatlarının Güvenliği Projesi Sözleşmesi ile ilgili olarak 80 mn USD tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında Şirket payı 47 mn USD olup, teslimatlar 2021 yılına kadar tamamlanacaktır.
 • ATSYH: Şirket bağlı ortaklığı Or-Na Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Naviga Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satmaya karar verdiği İzmir-Torbalı’da bulunan taşınmazın tapu devir işlemleri tamamlanmıştır.
 • AVTUR/AVGYO: Avrasya GYO A.Ş. ve Avrasya Turistik ve Tesisleri A.Ş. arasında yapılan protokolün nihai bir protokol olmadığı, yapılan protokolün projenin ve değerleme raporun hazırlanması, ve fizibilite raporun hızlandırılması için yapılan bir protokol anlaşması olduğu, şuan da yapılanın sadece bir ön çalışma hazırlığı olduğunu yatırımcıların bilgisine sunarız.
 • DARDL: Şirket’in imza aşamasında bulunan protokolün imzalanması işlemi tamamlanmış olup protokole konu tapu devir işlemleri halen devam etmektedir. Şu aşamada tapu üzerindeki ipotek v.b. şerhlerin kaldırılması işlemleri sürmektedir. İşlemler tamamlandığında devir alacak müteahhit firma ödemelerini yaparak tapuyu devir alacaktır. Devre konu taşınmaz, bitişik düzende 2 parsel olup toplam 22.997m² dir. Protokol ile devri yapılacak taşınmazlar, toplam planlanan devri gerçekleştirilecek taşınmazların %20si, 2017 yılında devredilecekler ise %80'idir.Yani elde edilecek gelir anlamında işlemleri halen devam eden protokol ile toplam yapılacak devirlerin % 20'si gerçekleştirilmiş olmaktadır.
 • DOAS: Meiller ürünlerinin satış, pazarlama ve dağıtımı konusunda şirketimiz ile F. X. Meiller Fahrzeugund MaschinenfabrikGmbH & Co KG arasındaki 01.12.2006 tarihli distribütörlük sözleşmesinin, anılan şirketle karşılıklı mutabakat sağlanmış olduğundan, 31.12.2016 tarihi itibariyle sona erdirilmesine ve şirketimiz ile Meiller yetkili satıcıları ve yetkili servisleri arasında akdedilmiş bulunan Meiller yetkili satıcılık ve yetkili servis sözleşmelerinin de 31.12.2016 tarihi itibariyle sona erdirilmesine karar verilmiştir.
 • ETILR: Şirket’in tahsisli sermaye artırımı, SPK tarafından başvurunun işleme alınabilmesi için öncelikle yapılması gereken prosedürler belirtilmiş ve başvurusu işlemden kaldırılmıştır.
 • FINBN: Banka’nın %5 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusu SPK tarafından onaylanmıştır.
 • GARAN: Yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde, 5 yıl vadeli, toplamda 310 milyon ABD Doları ve 50 milyon Avro tutarında havale akımlarına dayalı seküritizasyon kredisi temin etmiştir.
 • HURGZ: %100 oranında pay sahibi olduğu Hollanda'da yerleşik doğrudan bağlı ortaklığı Hürriyet Invest BV'nin sermayesinin, Hürriyet Invest BV'den olan alacaklarımızın sermayeye eklenmesi suretiyle 288.544.208 Avro'dan 376.206.949 Avro'ya nakden artırıldığına ilişkin, 23.12.2016 tarihli (bugün) Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.
 • IHMAD: Şirket, "Ayrılma Hakkının Kullanımı" hükümleri dâhilinde; Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülecek olan "Faaliyet konusunun değiştirilmesi" işlemi ne olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarına ait ayrılma hakkı kullanımında, Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet ile ilgili olarak; 79.542.538 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin %5'ine tekabül eden 3.977.126,90 TL ile sınırlı olmak kaydıyla üst sınır getirilmesine, Belirlenen üst sınır aşıldığı takdirde işbu "Faaliyet konusunun değiştirilmesi" işleminden vazgeçilebileceği hususunun genel kurul gündemi olarak eklenmesine karar verilmiştir.
 • KERVN: Şirket’in aktifinde kayıtlı bulunan 49 yıllık irtifak hakkı olan Kervansaray Bodrum Oteli'nin Mega Varlık Yönetim A.Ş.'nin talebi üzerine Bodrum 2.İcra Dairesi tarafından toplam 94.239.951 TL bedelle satışa çıkarılması işlemi düşmüştür.
 • KLMSN: Şirket’in Metalfrio markasını kullanabilmesini ve bu surette belirli ülkelerde iş geliştirebilmesini teminen, Metalfrio markasının hak sahibi Metalfrio Solutions S/A ile bir lisans sözleşmesi akdedilmesine karar vermiştir. Buna göre; patentler ve sair fikri haklar ile Metalfrio markasının Şirket’e kullanma hakkı veren lisans sözleşmesi 3 yıl süre ile akdedilmiştir.
 • KOZAL: İngiltere'de kurulu ve % 100 ekonomik iştiraki olan Koza Ltd'nin kontrolünün Akın İpek tarafından usulsüz şekilde ele geçirilmesi sonucu Sermaye Piyasası Kurulu'nun bildirimi uyarınca Şirket’in başlattığı Genel Kurul sürecine karşı Akın İpek tarafından açılan ve Londra High Court of Justice Chancery Division nezdinde devam etmekte olan dava ile ilgili Reuters haber ajansı Londra Mahkemesi'nin Türk kayyımlarının Koza Ltd'nin Birleşik Krallık'taki malvarlığı üzerinde bir hak iddia edemeyeceği yönünde bir karar verdiği başlığıyla bir haber yayınlamıştır. Mahkeme'nin vermiş olduğu kararlar ara karar niteliğinde olup, yargılama devam etmektedir. Ayrıca Mahkeme Koza Ltd. fonlarının bulunduğu finansal kuruluşun değiştirilmesi talebini kabul etmiştir. Koza Ltd. malvarlığı tarafların Mahkeme'ye verdiği taahhütler doğrultusunda sadece Koza Ltd'nin olağan ticari işlemleri için kullanılabilir.
 • KRDMA: Şirket, satış prosedürüne göre Ocak-Mart 2017 döneminde fiyat listeleri üzerinden 574.000 ton ürün satışı programlamıştır.
 • KRSAN: Şirket’in Trabzon-Yomra’daki inşaatına ilişkin olarak inşaatların teslim süresi 07.07.2017 olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda Özgün Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Özgün Gıda, yüklenici) inşaatların gelişim süreci ile ilgili olarak inşaat sürecinin normal seyrinde devam ettiğini açıklamıştır.
 • MEMSA: Şirket, Halk Bankası ile imzaladığı protokol kapsamında, 31.12.2016 vadeli protokol taksidine mahsuben verilen 25.12.2016 vadeli 500.000 TL tutarlı çek ödenmiş olup protokol kapsamında 2016 yılı içerisinde bankaya yapılan geri ödeme tutarı 4.500.000 TL'ye ulaşmıştır. Ek Bilgi: Geri ödeme planına göre kalan kısım 500.000 TL’dir.
 • RYGYO: Yeni depo yatırımlarında kullanılmak amacıyla Samsun-Çarşamba’da yer alan 11.929 m2'lik deponun 13.240.000 TL bedelle Sat ve Geri Kiralama yöntemiyle satılması ve sözleşme sonunda Şirket tarafından portföye geri alınması için İş Finansal Kiralama A.Ş. ile Finansal Kiralama Sözleşmesi imzalanmıştır. Gayrimenkul satış işleminin tamamlanmasını müteakip 1-5 yıl içinde portföye yeniden dahil edilecektir.
 • TTKOM: Şirket ve bağlı ortaklıklarının yatırımlarının finansmanı amacıyla EKN (İsveç resmi destekli ihracat finansman kuruluşu) sigortası kapsamında; Raiffeisen ve Unicredit bankaları ile Şirket arasında 120 milyon ABD Doları tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu kredi 9 yıl vadeli olup, yıllık faiz oranı LIBOR+ %0,65'dir. YF Araştırma Yorumu: 30 Eylül itibarıyla Şirket’in net borç tutarı 10.4 mlr TL seviyesindedir.
 • VKFIN: Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda Genel Müdürlüğe, 200 mn TL'sına kadar farklı vadelerde 2 yılı aşmayacak şekilde tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla piyasa koşullarına bağlı olarak bono veya tahvil ihracı için yetki verilmiştir.
Yukarı