Şirket Haberleri

KAP Haberleri

  • BOYP: SPK'nın 25.10.2018 tarih ve 53/1232 sayılı toplantısında onaylanmasına karar verilmiş olan, Şirketin çıkarılmış sermayesinin artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 400.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin teslim alınmasına ilişkin olarak II-15.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 22 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan yirmi iş günlük süreye ek olarak 7 iş günü ek süre verilmesi talebimiz SPK tarafından olumlu karşılanmıştır.
  • FONET: 30.05.2018 tarihinde Kars İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "3 Yıl Süre İle Entegre Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti (HBYS) Alımı" ihalesi tarafımızca kazanılmasına ve 03.08.2018 tarihide taraflar arasında 3.161.400,00 TL bedelle sözleşme imzalanmasına karşın; Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından gelen resmi yazıya istinaden İhale tümüyle iptal edilmiş olup, sözleşme geçersiz sayılmıştır.
  • ISATR/ISBTR/ISCTR: 23.11.2018 tarihinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,91 TL fiyatından 900.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları %45,00 sınırına ulaşmıştır.

Borsa İstanbul:

  • MCTAS: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, MCTAS.E payları 26/11/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 10/12/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

SPK Bülteni:

  • Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 30.06.2018 tarihli finansal tablolar esas alınarak aktif ve pasifiyle bir bütün halinde, sermayesinin ve oy haklarının %100’üne sahip olduğu, halka açık olmayan Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ni devralması suretiyle gerçekleştirecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
  • RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) yönetim hakimiyetini elde eden Güler Yatırım Holding A.Ş. ve Murat GÜLER tarafından gerçekleştirilecek zorunlu pay alım teklifine ilişkin olarak; 1 TL nominal değerli (B) grubu Şirket payı için 2,1682 TL olarak belirlenen pay alım fiyatına göre hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Yukarı