Şirket Haberleri

KAP Haberleri

 • ANACM: Anadolu Cam 3Ç18'de Rusya ve Türkiye’deki fiyat artışlarının, Ruble’nin TL karşısında değer kazanmasının ve iki ülkeden yapılan ihracatların artmasının etkisiyle piyasa beklentilerinin üzerinde 147mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 115mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı 3Ç17ye göre %165 yukarıdadır ve 2Ç18 rakamının %11 altındadır. Şirketin satış gelirleri 3Ç18'de yıllık bazda %52 artarak 913mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 884mn TL). FAVÖK rakamı ise 3Ç18'de 3Ç17ne göre %65 artışla 230mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 205mn TL; YF Bekl: 0mn TL) çeyreksel bazda ise %22 yükseliş göstermiştir. 3Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 3Ç17'ye göre 2.0 puan artış göstererek %25.3 olmuştur. Şirketin net finansman giderleri TL’de yaşanan değer kaybının alınan banka kredileri, ihraç edilen tahvil ve net nakit ve benzerleri üzerinde yarattığı olumsuz etkiyle -131mn TL gelerek net karı olumsuz etkilemiştir (-37mn TL 3Ç17). Diğer yandan, şirketin Net Borcu 2151mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 3.0x oldu. 3Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde pozitif etki yaratmasını bekliyoruz.
 • ARCLK: Arcelik 3Ç18 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 3Ç18'de şirketin TL7922mn net satış, TL753mn FAVÖK ve TL206mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL7643mn net satış, TL714mn FAVÖK ve TL217mn net kar açıklaması yönünde.
 • BRISA: Brisa3Ç18 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 3Ç18'de şirketin TL637mn net satış, TL168mn FAVÖK ve TL51mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL687mn net satış, TL143mn FAVÖK ve TL44mn net kar açıklaması yönünde.
 • EREGL: EREGL’de net kar beklentilerden düşük, faaliyet karı kuvvetli. Eregli Demir Celik 3Ç18'de piyasa beklentilerinin altında 1338mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 1493mn TL net kar;YF Bekl: 1395mn TL net kar). Net kar rakamı beklentilerin bir miktar altında kalsa da, bunun nedeni faaliyet karlılığındaki bozulma değil, şirketin çok yüksek vergi gideri kaydetmesi olmuştur. Net kar ayrıca 3Ç17’ye göre %69 büyüme kaydetmiştir. Şirketin FAVÖK rakamı ise 3Ç18'de geçen seneye göre %117 artarak 2567mn TL olarak gerçekleşmiş ve piyasa beklentisinin %12 üzerinde açıklanmıştır. 3Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 3Ç17'ye göre 5.9 puan artış göstererek %32.9 olmuştur. Ton başına FAVÖK 219$ olarak gerçekleşirken (2Ç: 223 $), tahminimiz olan 200 $ seviyesininin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin vergi finansallarında yüksek kur farkı geliri oluşması vergi giderlerini çok yüksek seviyeye taşıması sonucu, bu çeyrekte efektif vergi oranı %51 seviyesine yükselmiştir. Artan vergi yükü hariç sonuçların güçlü olması nedeniyle, finansal sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.
 • FROTO:FROTO’da net kar ve faaliyet karı beklentilerin hafif altında. Ford Otosan 3Ç18'de piyasa beklentilerinin altında 354mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 384mn TL net kar;YF Bekl: 384mn TL net kar). Net kar geçen seneye göre %2 artarken, 2Ç18’ye kıyasla %27 düşmüştür. Şirketin yurtiçi satış adetleri %56 gerilerken, ihracat satış adetlerindeki %24 büyüme sayesinde toplam satışlar geçen seneye paralel gerçekleşti. Zayıf TL’nin etkisiyle ciro büyümesi ise 3Ç18'de yıllık bazda %42 olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte yüksek karlı yurtiçi satışların azalmasıyla, FAVÖK marjı beklentilerin gerisinde kalarak %8.6 olarak gerçekleşti (piyasa beklentisi %8.9). Açıklanan FAVÖK rakamı da beklentilerin %7 gerisinde kaldı. Şirketin Net Borcu 3968mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 1.5x oldu. 3Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde hafif olumsuz etki yaratmasını bekliyoruz.
 • GARAN: Garanti’nin 3ncü çeyrek net karı bizim ve piyasanın beklentileri doğrultusunda TL1.673 milyar olarak (özsermaye karlılığı %13) açıklandı. Banka’nın net faiz gelirleri beklentimizin %11 üzerinde geldi. Bunun başlıca sebebi enflasyondaki artışa paralel olarak TÜFE endeksli kağıtlarından elde ettiği gelirin TL1.4 milyara ulaşması (2Ç: TL585mln). Ayrıca döviz kredilerini hedge etme amaçlı taşıdığı döviz pozisyonu sayesinde elde ettiği kur farkı gelirleri bankanın net karını desteklemiştir. Buna karşılık Garanti’nin TL3.7 milyara ulaşan provizyon giderleri TL2.6 milyarlık beklentimizin üzerinde açıklandı. Takipteki alacaklarda çeyreklik bazda TL4.4 milyarlık artış büyük ölçekli kredilerin takibe alınmasından kaynaklandı (2Ç: TL2 milyar). Garanti’nin SYR ve Ana SYR rasyoları %18.6 ve %16.9 olarak açıklandı. Bu rasyolar BDDK’nın aldığı tedbirler göz önüne alınmasa dahi %16.3 ve %14.7 seviyelerindedir. Daha önce paylaştığımız gibi, zorlu ekonomik koşulların banka karlılıkları üzerindeki olumsuz etkileriyle birlikte üçüncü çeyrekte banka karlılıkların gerileme trendinde olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede Garanti’nin sonuçlarının, Akbank ile birlikte diğer bankalara göreceli olarak daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Garanti’nin kredi kalitesinde bozulma beklentilerimizin üzerinde gerçekleşse de Banka’nın TL1.9 milyara ulaşan (3Ç: TL700 milyon artış) serbest karşılıkları ve TÜFE endeksli tahvillerinde muhtemel değer artışları karlılığını göreceli olarak yüksek seviyelerde tutmasını sağlayacaktır.
 • KRDMD:Kardemir3Ç18 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 3Ç18'de şirketin TL1385mn net satış, TL440mn FAVÖK ve TL2mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL1444mn net satış, TL449mn FAVÖK ve TL27mn net kar olması yönünde. Şirketin 2Ç üretim ve satış hacminde yeni haddehane üretimindeki geçiş süreci nedeniyle %10 civarında daralma olmasını bekliyoruz. Faaliyet karı tahminimiz ilk çeyreğe göre yatay seviyededir, geçen senenin aynı çeyreğine kıyasla ise %150 civarı faaliyet karı artışı tahmin ediyoruz. Net kar tahminimiz ise geçen senenin %14 üzerindedir. Bu çeyrekte oluşacak kur farkı giderleri, net kardaki artışı sınırlayacaktır.
 • SODA: Soda Sanayii 3Ç18'de piyasa beklentilerinin üzerinde 818mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 668mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı şiketin krom kimyasalları ve elektrik satışlarındaki birim fiyat artışından kaynaklanan güçlü faaliyet performansının ve net finansman gelirlerinin etkisiyle 3Ç17ye göre %488 yukarıdadır ve 2Ç18 rakamının %96 üzerindedir. Şirketin satış gelirleri 3Ç18'de yıllık bazda %59 artarak 958mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 967mn TL). 3Ç18’de şirketin grupiçi satışlarını azaltmaya devam ettiğini görmekteyiz. FAVÖK rakamı ise 3Ç18'de 3Ç17ne göre %122 artışla 333mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 288mn TL; YF Bekl: 0mn TL) çeyreksel bazda ise %62 yükseliş göstermiştir. 3Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 3Ç17'ye göre 9.9 puan artış göstererek %34.8 olmuştur. Diğer yandan, şirketin Net Nakdi 781mn TL olarak gerçekleşirken, Net Nakit/FAVÖK çarpanı ise 0.9x oldu. 3Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde pozitif etki yaratmasını bekliyoruz.
 • TAVHL: Tav Havalimanları’nın 3Ç18 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 3Ç18'de şirketin TL2,326mn net satış, TL1,328mn FAVÖK ve TL741mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL2,344mn net satış, TL1,417mn FAVÖK ve TL746mn net kar açıklaması yönünde.
 • TKFEN: TKFEN’in karı beklentileri aştı ve şirket yıl sonu tahminlerinde yukarı yönlü revizyon yaptı. Tekfen Holding 3Ç18'de piyasa beklentilerinin üzerinde 448mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 369mn TL net kar;YF Bekl: 368mn TL net kar). Holdingin elindeki döviz nakit pozisyonundan elde edilen kur farkı gelirleri ve inşaat segmentinde artan faaliyet kar marjı, güçlü sonuçlara destek oldu. Gübre iş kolunda ise, satış adetleri bu çeyrekte zayıflarken, bu segmentin net karı da geçen senenin altında gerçekleşti. Şirket yönetimi sene sonu tahminlerinde yukarı yönlü revizyon yaparak, net kar ve FAVÖK tahminini sırasıyla %50 ve %30 yükseltti. Şirket yönetimi 12 aylık sonuçlarda 1.4 milyar TL net kar ve 1.5 milyar TL FAVÖK beklemektedir. Piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.
 • TRKCM: Trakya Cam 3Ç18'de piyasa beklentilerinin altında 276mn TL net kar açıkladı (Piyasa Bekl: 291mn TL net kar).Açıklanan net kar rakamı 3Ç17ye göre %72 yukarıdadır ve 2Ç18 rakamının %7 altındadır. Yurtiçi satışlarında fiyat artışı ve ürün mixi etkili olurken yurtdışı gelirlerinde TL’nin değer kaybetmesi ön plana çıktı. 2Ç18’de en iyi performans sergileyen segment olan enkapsülasyon camlarında ise yatay bir seyir görüldü. Şirketin satış gelirleri 3Ç18'de yıllık bazda %65 artarak 1667mn TL olmuştur (Piyasa Bekl: 1564mn TL). TRKCM’ın yatırım faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net 206mn TL gelir şirket performansına olumlu yansırken hammadde ve enerji fiyatlarındaki artış şirket performansını olumsuz etkileyen faktörlerdendi. FAVÖK rakamı ise 3Ç18'de 3Ç17ne göre %23 artışla 292mn TL olarak gerçekleşirken (Piyasa Bekl: 336mn TL;) çeyreksel bazda ise %1 gerileme göstermiştir. 3Ç18'de şirketin FAVÖK marjı 3Ç17'ye göre 6.0 puan daralma göstererek %17.5 olmuştur. Şirketin net karı özellikle banka kredileri ve ihraç edilen tahvillerde yaşanan FX kayıplarından olumsuz etkilenmiştir. Diğer yandan, şirketin Net Borcu 2375mn TL olarak gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK çarpanı ise 2.2x oldu. 3Ç18 finansal sonuçlarının hisse performansı üzerinde hafif negatif etki yaratmasını bekliyoruz.
 • TTRAK: Turk Traktor 3Ç18 finansal sonuçlarını bugün piyasaların kapanmasının ardından açıklaması bekleniyor. 3Ç18'de şirketin TL850mn net satış, TL120mn FAVÖK ve TL25mn net kar açıklamasını bekliyoruz. Piyasanın genel beklentisi ise TL856mn net satış, TL114mn FAVÖK ve TL26mn net kar açıklaması yönünde. 26 Ekim 2018 OYAK ve Taiwan Cement uluslararası çimento pazarında güçlerini birleştirmek amacıyla ortaklık kurmaya karar verdi "Türkiye'nin en büyük çimento üreticisi olan OYAK ve Taiwan'da mukim Uzak Doğu'nun önde gelen çimento üreticilerinden olan Taiwan Cement Corporation (TCC); uluslararası çimento pazarında güçlerini birleştirmek amacıyla ortaklık kurmaya karar vermişlerdir.OYAK ile TCC arasında mutabık kalınan anlaşmaya göre; OYAK'ın % 100 oranında sahibi olduğu OYAK Çimento A.Ş. hisselerinin toplam 1.6 milyar Amerikan Doları değer üzerinden % 60'ının OYAK'ta kalması ve kalan % 40'lık kısmının yaklaşık 640 milyon Amerikan Doları bedelle TCC'ye devredilmesi kararlaştırılmıştır. OYAK Çimento A.Ş.'nin ortaklığa dahil olacak doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olduğu iştirakleri aşağıdaki gibidir: Aslan Çimento A.Ş 96,7% Adana Çimento Sanayi T.A.Ş. 57,8% Bolu Çimento Sanayi A.Ş 50,0% Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş 54,9% Ünye Çimento San ve Tic. A.Ş 51,3% Denizli Çimento Sanayii Türk A.Ş. 100,0% OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 63,7%

Borsa İstanbul:

 • Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, LIDFA.E payı 26/10/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 09/11/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

SPK Bülteni:

 • AVHOL, HDFGS(bedelli), GRNYO ve BOYP’nin(bedelli) sermaye arttırım başvuruları onaylanmıştır.

Yukarı